Post Tagged with: "обезлесяване"

Обсъждаме проект на регламент, който забранява вноса/износа на някои продукти, причинили обезлесяване

Обсъждаме проект на регламент, който забранява вноса/износа на някои продукти, причинили обезлесяване

Европейските износители на мебели, кожа, едър рогат добитък трябва да декларират, че за производството им не се е налагала сеч след 31 декември 2020 г. Заместник-министрите на земеделието и храните Александър Йоцев, доц. Деян Стратев и инж. Мирослав Маринов обсъдиха с делегация от САЩ предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на пазара на Съюза, както […]

Read more ›
ЕС няма да продава говеждо, кафе, шоколад и други, ако производството им е свързано с обезлесяване

ЕС няма да продава говеждо, кафе, шоколад и други, ако производството им е свързано с обезлесяване

През следващите 18 месеца Комисията ще класифицира държавите, които произвеждат определената група суровини и производните им, според риска Днес влиза в сила пионерският регламент на ЕС относно вериги за доставки без обезлесяване , ключов градивен елемент в борбата срещу изменението на климата и загубата на биологично разнообразие. Това е отражение на желанието на европейските граждани повече да не стимулират глобалното обезлесяване чрез потреблението […]

Read more ›
ЕК ще пази горите от фермерите и ще насърчава опазването им

ЕК ще пази горите от фермерите и ще насърчава опазването им

Експанзията на селското стопанство е главната причина за изсичането на горите Защитата на горите е от съществено значение в Програмата за устойчиво развитие на ЕС до 2030 г. Затова Европейската комисия (ЕК) смята да сведе до минимум приноса на ЕС за обезлесяването и деградацията на горите в световен мащаб и да насърчи потреблението на продукти от веригите за доставка без […]

Read more ›