Post Tagged with: "одобрение"

Дали глифозатът ще бъде одобрен до 2033 г. може да се разбере още на 13 октомври

Дали глифозатът ще бъде одобрен до 2033 г. може да се разбере още на 13 октомври

За да се продължи или забрани употребата му поне 15 от 27-те страни, представени в Постоянния комитет, трябва да са единодушни Европейската комисия иска да удължи одобрението за глифозат до 2033 г. През последните седмици стана ясно, че … не е ясно какъв ще е резултатът от гласуването на 13 октомври, съобщи немското издание agrarheute.  В момента дните за глифозата са преброени и […]

Read more ›
ЕК одобри държавна помощ от 16 млн. лв.  за напояване на земеделските култури

ЕК одобри държавна помощ от 16 млн. лв. за напояване на земеделските култури

Днес, 14.06.2023 г., Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“. Тя е разработена в съответствие с Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна. Мярката е с бюджет от 16 млн. лева и […]

Read more ›
ДФ „Земеделие“ одобри първите 9% от общинските проекти по мярка 7.2

ДФ „Земеделие“ одобри първите 9% от общинските проекти по мярка 7.2

Днес, 28 август 2017 г., със заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” са одобрени първите 31 проектни заявления (9%) по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – […]

Read more ›
Одобрение на проектите по мярка 4.1 и 6.1 – в края на март

Одобрение на проектите по мярка 4.1 и 6.1 – в края на март

„По новата ПРСР са кандидатствали 6600 земеделски производители, които са подали проекти на стойност 4 млрд. лв.“, съобщи при откриването на изложбата за земеделска техника БАТА АГРО Пролет днес аграрният министър Десислава Танева. „Одобрението на проектите по 4.1 и 6.1 ще приключи в края на месеца“, каза тя. Танева изрази надежда, че диалогът между Министерството и бранша ще продължи за намиране […]

Read more ›