Post Tagged with: "плащане"

Фонд „Земеделие“ изплати близо 20 млн. лв. по ПРСР в края на ноември

Фонд „Земеделие“ изплати близо 20 млн. лв. по ПРСР в края на ноември

Най-много средства са наредени по подмярка 4.1 – над 7 млн. лв. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане 19,7 млн. лв. (19 697 568.33 лв.) по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за седмица – от 23 до 29 ноември 2023 г. Големият размер на наредената за плащане сума […]

Read more ›
За пчеларите, незаявили навреме плащане, се дава втора възможност

За пчеларите, незаявили навреме плащане, се дава втора възможност

Заявленията ще се приемат до 1 декември От 27 ноември 2023 г. се отваря допълнителен прием на заявления за плащане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за кандидати, които имат двустранно подписан договор за предоставяне на финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), но не са подали заявления за плащане в срок. Приемът се основава на изменение и допълнение на Наредба […]

Read more ›
Снимка от градината на Красимир Кумчев през пролет 2019

Изплатиха компенсациите на производители, останали без реколта заради бедствия

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе 3 832 848 лева на земеделски стопани, подали заявление от 27.09.2023 г. до 6.10.2023 г. по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“. Така Министерството на земеделието, акад. Николай Денков и финансовият министър Асен Василев си доизпълняват ангажимента, разписан […]

Read more ›
Мандрата е почти оборудвана

Плащанията по мярка 4.2 ще изискват по-малко документи

Министерството на земеделието и храните извърши редуцуране и актуализация на изискуемите документи за плащане от бенефициентите със сключени договори по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Измененията на Насоките за кандидатстване са приложими по процедурите – BG06RDNP001-4.014 – Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до […]

Read more ›
Пчеларите заявяват плащане до полунощ на 2-ри срещу 3-ти октомври

Пчеларите заявяват плащане до полунощ на 2-ри срещу 3-ти октомври

Документи се подават единствено с електронен подпис през СЕУ До 23:59 часа на 2 октомври 2023 г. ще продължи приема на заявления за плащане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за 2023 г. Зареждането на подадените заявления в ИСАК ще става поетапно. На интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ в секция Пчеларство е публикуван образец на заявлението за плащане, както и […]

Read more ›