Post Tagged with: "площ"

Светофарната уредба в системата за мониторинг на площ е официално въведена

Светофарната уредба в системата за мониторинг на площ е официално въведена

Цветовете зелено, жълто и червено вече са официално въведени в системата за мониторинг на площ за по-добра видимост за земеделците. Техният смисъл е дефиниран в Наредбата за допълнение на Наредба №3/2023 за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания в Стратегическия план. Наредбата е обнародвана в днешния бр. 96 на „Държавен вестник“ от 17 ноември. В заключителната разпоредба на […]

Read more ›
Фермери, вижте през индивидуалния си профил в СЕУ какви загадки ви е подготвил ДФЗ

Фермери, вижте през индивидуалния си профил в СЕУ какви загадки ви е подготвил ДФЗ

Ако има неясноти относно резултатите от мониторинга на площи, заявени за подпомагане, може да зададете въпросите си на тел. 02/81-87-390 Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) уведомява кандидатите по интервенциите за Кампания 2023, че в индивидуалните им профили, в Системата за електронни услуги (СЕУ), вече е заредена информация в табличен вид с констатациите от Системата за мониторинг на площ (СМП) за всички […]

Read more ›
До 20 ноември земеделците ще могат да реагират при несъответствия в посочените парцели

До 20 ноември земеделците ще могат да реагират при несъответствия в посочените парцели

В понеделник, 6 ноември, всеки стопанин ще може да прочете в индивидуалния си профил в СЕУ информация от мониторинга на площите Земеделските стопани, подали документи за подпомагане по интервенциите на директните плащания базирани на площ за Кампания 2023, ще имат възможност да се запознаят с данните за установени несъответствия до 31 октомври, съобщи ДФ „Земеделие“. Те ще могат да изразят […]

Read more ›
Немските фермери са притеснени, че от 260 евро/ха през 2020 г., плащането на площ ще падне на 147 евро през 2026 г.

Немските фермери са притеснени, че от 260 евро/ха през 2020 г., плащането на площ ще падне на 147 евро през 2026 г.

„Позеленяването“ на Общата селскостопанска политика (ОСП) чрез земеделска реформа ще ускори структурните промени. Германската фермерска асоциация (DBV) предупреждава за това. Колко ниско ще падне основната премия, пита немското издание Agrarheute. Това е въпросът, който фермерите трябва да си зададат сега. Ако бъде приложен компромисът на конференцията на земеделските министри на немските провинции, проведена в Берлин относно земеделската реформа, основната премия ще бъде само около 147 евро на хектар през […]

Read more ›
Днес ДФЗ превежда субсидиите за площ, до 20 декември – за необлагодетелствани райони

Днес ДФЗ превежда субсидиите за площ, до 20 декември – за необлагодетелствани райони

Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати днес 635 млн. лв. по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и 115 млн. лв. за схемите за обвързано подпомагане, които са вече преведени. Земеделските стопани ще получат субсидиите си, съгласно разчетите за месец декември, които се запазват без промяна от първоначално одобрените директни плащания по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието […]

Read more ›