Post Tagged with: "подмярка 22.2"

Промяна в Наредба № 2 удължава срока за заявяване на плащане за преработватели и групи производители

Промяна в Наредба № 2 удължава срока за заявяване на плащане за преработватели и групи производители

Един единствен член е променен в Наредба № 2 за прилагане на подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Промяната е отразена в днешния (29 септември) брой на „Държавен вестник“. С нея се удължава крайният срок […]

Read more ›
Ясни са одобрените за подпомагане по мярка 22.2 преработватели и групи производители

Ясни са одобрените за подпомагане по мярка 22.2 преработватели и групи производители

Те трябва да заявят плащане в Разплащателните агенции на фонда най-късно до 15 август Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи в срок обработката на подадените заявления по подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 […]

Read more ›
Одобрено е финансиране по ПРСР на преработватели, групи и организации, оранжерии и пчелари

Одобрено е финансиране по ПРСР на преработватели, групи и организации, оранжерии и пчелари

Правителството одобри петнадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.). Прочети повече подробности тук: Подготвя се отваряне на две подмерки по ПРСР за преработватели, групи, пчелари, оранжерийни ягоди и малини С това изменение се създава нова подмярка 22.2. „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, които са особено […]

Read more ›
Подготвя се отваряне на две подмерки по ПРСР за преработватели, групи, пчелари, оранжерийни ягоди и малини

Подготвя се отваряне на две подмерки по ПРСР за преработватели, групи, пчелари, оранжерийни ягоди и малини

Преработватели ще могат да кандидатстват за до 100 хил. лв. помощ, групи на производители – до 17 хил., пчеларите – от 100 лв. до 3650 лв., малини и ягоди до 15 000 лв. Преработватели на селскостопански продукти, както и групи и организации на производители ще могат да кандидатстват за подпомагане заради неблагоприятната ситуация, създадена заради войната в Украйна. В публикуван […]

Read more ›