Post Tagged with: "поземлени отношения"

В Поземления закон има процедура за превръщането на неземеделски в земеделски земи

В Поземления закон има процедура за превръщането на неземеделски в земеделски земи

Проектът на Закон за поземлените отношения и опазване на земеделските земи бе дискутиран в Стара Загора с участието на зам.-министър Вергиния Кръстева, съобщиха он МЗХГ.  Съвсем ново в проектозакона е предложението за процедура за промяна на предназначението от неземеделска в земеделска земя. В съществуващото в момента законодателство няма такава възможност, но заради интерес от страна на собственици е предвидено това […]

Read more ›
До 10 август МЗХГ чака предложения за изготвяне на единен поземлен закон

До 10 август МЗХГ чака предложения за изготвяне на единен поземлен закон

Той ще замени остарелите, десетки пъти поправяни и разхвърляни и в други закони ЗСПЗЗ и ЗОЗЗ Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) открива до 10 август обществена консултация за написването на единен законодателен акт, свързан със земеделските земи и поземлените отношения. Целта е да бъде създадена цялостна уредба на поземлените отношения, която да преодолее недостатъците на досегашните закони и нормативи, […]

Read more ›
Поземленият кодекс също изисква арендния договор да се сключва с мажоритар

Поземленият кодекс също изисква арендния договор да се сключва с мажоритар

Ще бъде създаден публичен Национален електронен регистър на земеделските земи, чрез който ще се извършват и публични търгове за отдаване под наем на ниви от Държавния поземлен фонд Проектът на Кодекса на поземлените отношения вече е одобрен от Министерството на земеделието и храните. Той бе разработен от адвокатско дружество „Георгиев, Тодорови Ко“, което на 24 август 2016 г. бе класирано […]

Read more ›