Post Tagged with: "постановление"

16-те милиона лева за напояване вече са налице

16-те милиона лева за напояване вече са налице

16-те милиона лева, които ще се разпределят като помощ към земеделските стопани за напояване през изминалата стопанска година вече са налице. Днес е обнародвано в „ДВ“ постановлението за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на ДФ „Земеделие“ в размер на 16 млн. лв. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 19 ОКТОМВРИ 2023 Г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен […]

Read more ›
И 63-те милиона лева държавна помощ заради войната вече са официално утвърдени

И 63-те милиона лева държавна помощ заради войната вече са официално утвърдени

63-те млн. лв., които протестът на земеделците изиска да се придвижат по-бързо към сметките на стопаните, вече са официално утвърдени. В днешния брой 81 от 26 септември на „Държавен вестник“ е обнародвано постановлението, с което се одобряват допълнителни 63 млн. лв. като разход по бюджета на ДФ „Земеделие“. Припомняме, че на 5 септември бе обнародвано постановление №125, с което за […]

Read more ›
В сила е постановлението за увеличаване на академичните заплати в ССА от 1 август

В сила е постановлението за увеличаване на академичните заплати в ССА от 1 август

От днес влиза в сила постановлението за допълнителния трансфер на средства от централния бюджет към Селскостопанска академия чрез Министерството на земеделието и храните. Три милиона лева се добавят към бюджета на академията за увеличаване на възнагражденията на академичния състав от 1 август 2023 г., е записано в постановление №148, обнародвано в „Държавен вестник“ днес. Ето и пълния текст на постановлението: […]

Read more ›
Обнародвано е постановлението, с което ДФЗ получава 170 млн. лв. за подкрепа на стопаните

Обнародвано е постановлението, с което ДФЗ получава 170 млн. лв. за подкрепа на стопаните

В днешния брой на „Държавен вестник“ от 5 септември 2023 г. е обнародвано постановлението, с което ДФ „Земеделие“ получава 170 милиона лева. То влиза в сила от днес. Средствата са за „осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки и за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове и по мерки за […]

Read more ›
С 26 месеца се удължава срокът на мярка 20, с която МЗм и ДФЗ наемат допълнителен персонал

С 26 месеца се удължава срокът на мярка 20, с която МЗм и ДФЗ наемат допълнителен персонал

Новият срок е до 31 декември 2025 година На днешното си заседание правителството измени Постановлението за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.   Постановлението е от 2015 г. и позволява Министерството на земеделието да наема допълнително на срочни трудови договори до 30 служителя, а на […]

Read more ›