Post Tagged with: "преразпределяне"

Промени в Стратегическия план: Преразпределят се пари между еко схемите според интереса

Промени в Стратегическия план: Преразпределят се пари между еко схемите според интереса

Кандидатите по схемата за намаляване на пестициди са надхвърлили очакваните площи с 460%. Най-слабо е участието по интервенциите за биоразнообразието В парламентарната земеделска комисия снощи депутатите бяха запознати с предложенията на аграрното министерство за корекции в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Аделина Стоянова, директор на дирекция „Директни плащания“ в МЗХ, най-напред обобщи които еко схеми са […]

Read more ›
Картофи отпадат от обвързаното подпомагане от 2023 г., преходната помощ остава

Картофи отпадат от обвързаното подпомагане от 2023 г., преходната помощ остава

От стопанства под 10 хектара няма да се изисква спазването на стандартите за добро земеделско и екологично състояние ЕК предложи в защита на медоносните пчели да се допусне 10 намаляване на размера на пчелните семейства поради употреба на препарати за растителна защита Ключов приоритет в новата Обща селскостопанска политика (ОСП) за България остава обвързаната подкрепа. Това заяви министърът на земеделието, храните и […]

Read more ›
МЗХ преразпределя 11.4 млн. лв. от едни програми към други

МЗХ преразпределя 11.4 млн. лв. от едни програми към други

С проект на постановление земеделският министър Десислава Танева предлага на правителството да одобри преразпределяне на бюджетните средства на министерството, от едни програми към други. С предложените промени се намаляват утвърдените разходи по Бюджетна програма „Администрация“, утвърдените разходи по Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча и утвърдените разходи по Политика в областта на рибарството и аквакултурите […]

Read more ›