Post Tagged with: "продукти"

Обсъждаме проект на регламент, който забранява вноса/износа на някои продукти, причинили обезлесяване

Обсъждаме проект на регламент, който забранява вноса/износа на някои продукти, причинили обезлесяване

Европейските износители на мебели, кожа, едър рогат добитък трябва да декларират, че за производството им не се е налагала сеч след 31 декември 2020 г. Заместник-министрите на земеделието и храните Александър Йоцев, доц. Деян Стратев и инж. Мирослав Маринов обсъдиха с делегация от САЩ предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на пазара на Съюза, както […]

Read more ›
Лозя в Молдова
Снимка на Уикипедия

Нов регламент сваля митата на 6 вида молдовски плодове и зеленчуци плюс гроздов сок

Очаква се за една година Молдова да удвои износа си към ЕС на домати, чесън, десертно грозде, ябълки, череши и сливи  Съветът по земеделие и рибарство в ЕС прие вчера регламент за либерализиране на търговията със седем молдовски селскостопански продукта за срок от една година: домати, чесън, десертно грозде, ябълки, череши, сливи и гроздов сок. Това означава, че Молдова може поне да удвои износа си на […]

Read more ›
Зад чаша кафе стоят 132 литра вода, зад килограм стекове 15 400 литра, зад зеленчуци 322 литра

Зад чаша кафе стоят 132 литра вода, зад килограм стекове 15 400 литра, зад зеленчуци 322 литра

 От всичките 1,386 милиарда кубически километра вода на земята, хората използват едва 1% Обмисля се въвеждането на етикет, който показва какъв е водният отпечатък на всяка стока Колко вода е необходимо за приготвяне на чаша кафе? Много повече от една чаша. Една чаша кафе изисква 132 литра вода, според изчисленията на Water Footprint Network – платформа, която има за цел да насърчава устойчивото използване на прясна […]

Read more ›
УХТ е съорганизатор на конференция за оползотворяване на странични продукти след преработка на растения

УХТ е съорганизатор на конференция за оползотворяване на странични продукти след преработка на растения

Как може да се замени частично бялото брашно в хлебни изделия с пресовки от роза „Медицински, ароматни и ядливи растения и странични продукти при тяхната преработка (MAEP&WASTE): Използване и оползотворяване за устойчива и кръгова икономика“. Това е темата на Научно-приложна конференция с международно участие, организирана съвместно от Университет по Хранителни Технологии  (УХТ) -Пловдив и Българска Национална Асоциация по Етерични масла, […]

Read more ›
Нова Наредба №8 определя как БАБХ ще контролира растителната защита на фермерите

Нова Наредба №8 определя как БАБХ ще контролира растителната защита на фермерите

Ще се проследяват дневници, фактури за закупуване на продукти за растителна защита, договори за обезвреждане на опасни отпадъци, протокол за самоконтрола за пестицидни остатъци. Ще се взимат за изследване и и проби от растенията Не по-малко от 1 % от регистрираните земеделски стопани по Наредба № 3/1999 г. ще подлежат на контрол от страна на БАБХ за спазване на изискванията на […]

Read more ›