Post Tagged with: "проект"

Хонорарът за информатора на НАП относно укрити задължения на трето лице няма да се облага

Хонорарът за информатора на НАП относно укрити задължения на трето лице няма да се облага

„Само“ ръководството на НАП от петима души и още някои оторизирани служители ще знаят кой е услужил или иска да услужи на държавната хазна Идеята на финансовия министър Асен Василев да въведе заплащане на бонус на лица, които подадат информация към НАП за неплатени публични задължения на друго лице, е разработена по-подробно в проекта на Закон за изменение и допълнение […]

Read more ›
Заявените площи за подпомагане ще се оцветяват в зелено, жълто и червено

Заявените площи за подпомагане ще се оцветяват в зелено, жълто и червено

Бенефициерите общини ще предоставят банкови гаранции за 100% от авансовите плащания по ПРСР МЗХ предлага допълнения в Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции. В допълнителната разпоредба в § 1 се създават […]

Read more ›
Методика при неспазване на ДЗЕС определя санкции от 0,5 до 100% от плащането

Методика при неспазване на ДЗЕС определя санкции от 0,5 до 100% от плащането

Публикуваният миналата седмица Проект на Методика за прилагане на предварителните условия (Добро земеделско и екологично състояние на земята – ДЗЕС) през 2023-2027 г. дава правното основание за налагане на санкции при неспазване на условията. Както се знае ДЗЕС са общо 9 на брой. Те определят задължителни практики, чието спазване не са награждава със субсидии, но е необходимо, за да може […]

Read more ›
МЗХ публикува проект на Методика за прилагане на ДЗЕС, изисквания за управление и социална условност

МЗХ публикува проект на Методика за прилагане на ДЗЕС, изисквания за управление и социална условност

Срокът за обществена консултация е две седмици Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Методика за прилагане на предварителните условия в Република България за периода 2023 – 2027 г., във връзка с изискванията за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027. Изпълнението на предварителните условия е задължително изискване за финансиране по […]

Read more ›
Публикувани за обсъждане са новите условия за преходната национална помощ за тютюн, говеда и овце/кози

Публикувани за обсъждане са новите условия за преходната национална помощ за тютюн, говеда и овце/кози

Публикувани за обществено обсъждане са новите условия, по които стопаните на говеда, в това число и биволи, овце и кози, и тютюн ще могат да продължат да получават преходната национална помощ. За целта се предлагат промени в Наредба №19 от 2015 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ. В промените са залегнали нови референтни […]

Read more ›