Post Tagged with: "проект"

Никол Класки, на 35 г., е основател на „ХОРА”, организация в Кьолн, занимаваща се с загуба на храна и разваляне на храна, работа с фермери и приемане на храна, която за големите вериги супермаркети не са достатъчно красиви

Предложени са промени в министерските заповеди за приеми по мярка 6.1 през 2021 и 2022 г.

Допуска се назначаването на втори ръководител, ако бенефициентът е жена, която при изпълнението на проекта, става майка Днес на сайта на земеделското министерство са публикувани за обществено обсъждане два проекта. Единият е Проект на Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване и Условия за изпълнение по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за […]

Read more ›
Интервенцията за лозя ще може да финансира  създаване на подземно капково напояване

Интервенцията за лозя ще може да финансира създаване на подземно капково напояване

Дава се възможност за кандидатстване до 15 септември за авансово плащане след предоставяне на банкови гаранции, с което ще се разпредели остатъкът от определения бюджет По интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“ ще можат да се финансират автоматизирани системи за капково напояване с подземно вътремрежово оборудване (подземно полагане на тръбите в междуредията). Това е предложено в проекта за изменение и […]

Read more ›
Пет защитени зони се включват към интервенцията за „Натура 2000“. Виж кои

Пет защитени зони се включват към интервенцията за „Натура 2000“. Виж кои

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане в едномесечен срок, проект на Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000”, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г. С предложеното допълнение в […]

Read more ›
Министерството на финансите коригира Наредба Н-5 за стоките с висок фискален риск

Министерството на финансите коригира Наредба Н-5 за стоките с висок фискален риск

Въпроси по практическото прилагане на предварително деклариране на превоз на стоки с висок фискален риск доведе до промени в Наредба Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията страната. Проектът за изменение и допълнение на Наредба Н-5 е публикуван за обществено обсъждане до […]

Read more ›
Подготвя се отделянето на ИАГ от МЗХ и транформирането ѝ в Държавна агенция по горите

Подготвя се отделянето на ИАГ от МЗХ и транформирането ѝ в Държавна агенция по горите

Заинтересованите ще могат в 14-дневен срок да изпращат предложения за структурата и функциите на новата агенция С промени в Закона за горите Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) ще се трансформира в Държавна агенция по горите (ДАГ). Промените в управлението на горите ще гарантират, че ще ги ползваме по обществено полезен и прозрачен начин. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните […]

Read more ›