Post Tagged with: "работна заплата"

1511 лева е средната брутна заплата в селското стопанство през юли-септември

1511 лева е средната брутна заплата в селското стопанство през юли-септември

1511 лева е средната месечна брутна заплата в селско, горско и рибно стопанство през третото тримесечие на 2023 г. Тя е със 105 лева (7,5%) по-висока спрямо второто тримесечие (април – юни), когато е била 1406 лева. През третото тримесечие на 2022 г. средната работна заплата в тази дейност е била 1368 лева, което е със 143 лева в сравнение […]

Read more ›
Средната заплата в земеделието в област Пловдив се срина с над 320 лева спрямо края на 2022 г.

Средната заплата в земеделието в област Пловдив се срина с над 320 лева спрямо края на 2022 г.

С близо 350 лева е по-ниска и от средната в страната за същата дейност По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2023 г. се увеличават със 7.3 хил., или с 3.3% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 228.5 хиляди. В края на март […]

Read more ›
Работниците в селското стопанство в област Пловдив са се увеличили за година с почти 15%

Работниците в селското стопанство в област Пловдив са се увеличили за година с почти 15%

Общо наетите спрямо 2019 г. в областта са намалели с 4,3 на сто Средната заплата в Пловдивско е 1149 лв. и е със 188 лв. по-ниска от средната за страната – 1337 лв. По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2020 г. намаляват с 5.6 […]

Read more ›
Заплатите в Пловдив падат, отчете статистиката

Заплатите в Пловдив падат, отчете статистиката

Средната месечна работна заплата в Пловдивска област е 661 лева за първото тримесечие на 2013 година. Спрямо последното на 2012 г. се забелязва намаление с 3.5%, съобщи Териториално статистическо бюро-Пловдив. Падането на трудовите възнаграждения е средно с 23 лева за месец.

Read more ›