Post Tagged with: "разходи"

Лозарите чакат и се надяват да пристигне следващия бус, за да продават гроздето

През четвъртото тримесечие доходът и разходът на лице от домакинство нарастват с 18,1% за година

Най-силно се увеличават разходите за туризъм, култура и образование Доходи Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на2023 г. е 2 866 лв. и нараства с 18.1% спрямо същото тримесечие на 2022 година, съобщава НСИ. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (54.9%), следван от доходите от пенсии (31.3%) […]

Read more ›
Едва 6% от разходите за научноизследователска дейност са за селско стопанство

Едва 6% от разходите за научноизследователска дейност са за селско стопанство

Техническите науки се финансират с 639 млн. лв., а аграрните със 76 млн. През 2022 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 1 265.6млн. лв., което е със 17.8% повече в сравнение с предходната година. Запазва се тенденциятана ежегодното им нарастване през периода 2018 – 2022 година, съобщава Националният статистически институт. Разходите по НИРД в областта на селскостопански […]

Read more ›
ДФ „Земеделие“ ще индексира с до 15% одобрени разходи за строителни дейности в проекти по ПРСР

ДФ „Земеделие“ ще индексира с до 15% одобрени разходи за строителни дейности в проекти по ПРСР

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) ще индексира одобрени разходи по проектни предложения за инвестиции, свързани със строителни дейности  по ПРСР 2014-2020 г., засегнати от инфлацията. На сайта на ДФЗ в раздел Програма за развитие на селските райони са публикувани „Указания относно възможностите за увеличаване размера на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 -2020 г. на основание […]

Read more ›
НСИ: Разходите на работодателите за труд са се увеличили за година с 16,1%

НСИ: Разходите на работодателите за труд са се увеличили за година с 16,1%

С 16.1% нарастват общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година (по предварителни данни). В индустрията увеличението е с 21.3%, в услугите – със 17.8%, и в строителството – с 11.0%. По икономически дейности най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран […]

Read more ›
Евростат: 20,1% от харчовете на българите са за храни и напитки, при средно 14,3% за ЕС

Евростат: 20,1% от харчовете на българите са за храни и напитки, при средно 14,3% за ЕС

За „храни и безалкохолни напитки“ българите са харчили през 2021 г. 20,1% от всичките си разходи, докато средните харчове по същото перо за ЕС представляват 14,3 на сто, показват последните данни на Евростат. За „жилище, вода, вода, електричество, природен газ и други горива“ домакинствата в общността са заделяли 25%, а българските 19,1%. Разходите на българските домакинства за „транспорт“ (12,3 на сто) са били […]

Read more ›