Post Tagged with: "растителна защита"

Промяна в Наредба № 12 за употребата на пестициди премахва задължението за лабораторно изследване на реколтите

Промяна в Наредба № 12 за употребата на пестициди премахва задължението за лабораторно изследване на реколтите

В проект на наредба МЗХ предлага да отпадне спорен текст в Наредба № 12 от 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита. Става въпрос за задължението на производителите да изследват за пестицидни остатъци реколтите от всеки вид земеделска продукция, която отглеждат, преди тя да бъде предложена на пазара. Това изискване предизвика недоволството на стопаните, […]

Read more ›
Препоръки на АГРИЯ за цялостна грижа към пшеница, слънчоглед и царевица в актуалната климатична среда

Препоръки на АГРИЯ за цялостна грижа към пшеница, слънчоглед и царевица в актуалната климатична среда

Пшеница Дъждовете, които са факт в цялата страна , помогнаха на културата да излезе от стреса, който се наблюдаваше в следствие на прекомерната суша. Въпреки това продължителното засушаване оказа своето влияние не само върху гъстотата на посева , но и върху физиологията на пшеницата. През предходният  период температурите  бяха относително високи за сезона и принудиха растенията за кратък период да […]

Read more ›
Лозя край с. Брестовица

Безплатни съвети за растителна защита при лозя на 17 април в учебното стопанство на АУ-Пловдив

На 17 април от 10:30 часа в учебно-опитното стопанство на Аграрния университет (малко преди с. Брестник) лозарите ще могат да получат ценни съвети за някои растително-защитни практики и административни изисквания. Инициативата е безплатна. Лектор ще бъде доц. Боян Сталев от Катедра Лозарство и овощарство в АУ-Пловдив. Той ще говори за определяне наличието на зимуващи форми при лозата по отношение на […]

Read more ›
Системата epord за сигнализиране на пчелари за предстоящо третиране не работи

Системата epord за сигнализиране на пчелари за предстоящо третиране не работи

За това алармира производител от Северозападна България, който иска да третира с хербициди Системата на Българската агенция по безопасност на храните – https://epord.bfsa.bg/ – чрез която производителите съобщават на пчелари за предстоящи третирания с пестициди, не работи. За това съобщи производител на картофи и лук във Видинско. Той обясни, че тъй като е смятал да третира с хербицид посевите, е […]

Read more ›
Калибрирането на пръскачките ще става в стопанствата след заявка

Калибрирането на пръскачките ще става в стопанствата след заявка

Земеделските стопани могат да заявят калибриране на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита на място в стопанствата си. Изискванията и редът за извършване на периодичните проверки на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита (ОППРЗ) са посочени в Наредба № 5 от 3 февруари 2016 г. на МЗХ.  Според документа собствениците на оборудването трябва да се свържат […]

Read more ›