Post Tagged with: "растителна защита"

Нова наредба за растителна защита задължава стопаните да изследват реколтата за остатъци преди прибиране

Нова наредба за растителна защита задължава стопаните да изследват реколтата за остатъци преди прибиране

Необходимо е да имат отделен склад, в който да съхраняват употребените опаковки „За целите на самоконтрола земеделските стопани изследват поне една растителна проба от всеки вид земеделска продукция за остатъци най-малко от приложените върху нея пестициди през предходната и текущата година, непосредствено преди прибиране на реколтата, и предоставят лабораторните резултати от анализ на следващите участници от агрохранителната верига.“ Това е […]

Read more ›
Проф. Тоньо Тонев в своята изследователска база "Хербитур"

Проф. Тоньо Тонев: Прецизното управление на дронове при прилагане на растителна защита е висш пилотаж

За да е успешно и безопасно третирането с дрон, той трябва да се управлява така, че умело да копира терена на възможно най-ниска височина. Ако пилотът не е добре обучен, могат да се нанесат щети на съседни посеви Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, който легитимира използването на дрон за извършване на растителна защита и […]

Read more ›
Включването на дронове в растителната защита предизвика спор в парламента

Включването на дронове в растителната защита предизвика спор в парламента

„Има 5 регламента за дроновете, които са приети от 2019 г. Тук се говори за оператори на дронове, но оператор е нещо друго“, отбеляза проф. Зафиров. Той поясни, че човекът, който управлява безпилотното летателно средство (БЛС) се нарича дистанционно управляващ пилот. Именно това наименование трябва да залегне в проекта.

Read more ›
Устойчивата растителна защита означава ефективни и безопасни пестициди, каквито почти няма

Устойчивата растителна защита означава ефективни и безопасни пестициди, каквито почти няма

Правителството одобри позицията на България на предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство Целите за намаление на продукти за растителна защита трябва да бъдат реалистични, приложими на практика, научно и икономически обосновани. Освен това трябва да са съобразени с постигнатите досега резултати в държавите членки, включително и с нивото на пестицидите използвани на хектар. Това ще бъде […]

Read more ›
Аграрното министерство предлага работна група да обсъди използването на дронове за растителна защита

Аграрното министерство предлага работна група да обсъди използването на дронове за растителна защита

В препоръки от 2022 г. Комисията предлага използването на безпилотните средства да не бъде разрешавано 3 години заради несигурността на учените Министерството на земеделието и храните (МЗХ) приветства регламентирането на употребата на дронове за въздушно приложение на продукти за растителна защита. В становище, подписано от министър Кирил Вътев, и изпратено до депутатите от Комисията по земеделието в парламента, се предлага […]

Read more ›