Post Tagged with: "срок"

До 31 октомври се удължава срокът за установяване на несъответствия при плодове, зеленчуци и животни

До 31 октомври се удължава срокът за установяване на несъответствия при плодове, зеленчуци и животни

Обнародвани днес промени в Наредба №3 позволяват на зеленчукопроизводителите да представят и фактури за семена вместо етикети при заявяване на обвързано подпомагане Промени в Наредба №3 от 2023 г. за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания удължават с един месец възможността на администрацията да установи несъответствия между декларираните данни в заявлението за подпомагане и установеното при проверки или […]

Read more ›
НАП: Коригиращи декларации се подават до 2 октомври

НАП: Коригиращи декларации се подават до 2 октомври

На 2 октомври изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица, напомнят от приходната агенция в Пловдив. Гражданите и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на дружествата. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, след изтичане […]

Read more ›
Удължава се с 50 дни срокът за заявяване на плащане по мярка 22.2 за преработватели и групи/организации на производители

Удължава се с 50 дни срокът за заявяване на плащане по мярка 22.2 за преработватели и групи/организации на производители

Крайната дата се измества от 15 август на 4 октомври заради срока за корекции на отчета в НСИ Министерството на земеделието и храните предлага срокът за заявяване на плащане на одобрените по подмярка 22.2 бенефициенти да се удължи с 50 дни – вместо до 15 август да е до 4 октомври 2023 г. Това е записано в проект на Наредба […]

Read more ›
Кампания 2023 продължава и окончателно приключва до 30 юни

Кампания 2023 продължава и окончателно приключва до 30 юни

До 30 юни земеделските стопани могат да подават заявления за директни плащания в Кампания 2023 и да правят редакции без санкция. Това е предвидено с допълнение към Наредба № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаленията на плащанията и реда за […]

Read more ›
Само един ден за заявяване на помощ по мярка 22.2 от преработватели и групи/организации

Само един ден за заявяване на помощ по мярка 22.2 от преработватели и групи/организации

На 17 март пък изтича срокът за кандидатстване по мярка 22.1 за пчелари и производители на оранжерийни малини и ягоди В 17.30 ч. на 15 март изтича срокът, в който се приемат заявления за финансова подкрепа по подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от ПРСР 2014 – 2020 […]

Read more ›