Post Tagged with: "становище"

НБА: Защо да доказваме завишени разходи по Ковид-помощта, след като 60% от тях са нормативно признати?

НБА: Защо да доказваме завишени разходи по Ковид-помощта, след като 60% от тях са нормативно признати?

В писмо до земеделския министър Националната Био Асоциация заявява, че това е незаконосъобразно В писмо до земеделския министър Иван Иванов, заместниците му Иван Христанов и Момчил Неков, и директора на „Държавни помощи и регулации“ Дора Ненова председателят на Националната Био Асоциация (НБА) Слави Трифонов се противопоставя на едно от условията за получаване на така наречената Ковид-помощ. Писмото е във връзка с […]

Read more ›
Националната Био Асоциация иска приспадане на заплати и осигуровки и за останалите сектори

Националната Био Асоциация иска приспадане на заплати и осигуровки и за останалите сектори

В становище, изпратено до земеделското министерство, НБА предлага още мярка 10 да премине към Стълб 1 Ставките на подпомагане да се индексират ежегодно спрямо инфлацията Да има таван от 50 хектара с намаляващи субсидии по агроекологичните и биологични плащания Съотношение на животните спрямо постоянно затревените площи да се върне на 0,5 ЖЕ/ха В становище, изпратено на земеделския министър, двама зам.-министри […]

Read more ›
Националната Био Асоциация се присъединява към искането БАБХ да не контролира пазара на биопродукти

Националната Био Асоциация се присъединява към искането БАБХ да не контролира пазара на биопродукти

Националната Био Асоциация (НБА) изпрати свое становище относно проектът на Наредба за прилагане на правилата за биологично производство на растения, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането. В него НБА се присъединява към изразеното несъгласие на БА Биопродукти Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) да се сдобие с контролиращи функции на пазара […]

Read more ›
Слави Трифонов

Националната Био Асоциация предлага стопанства с над 100 био хектара да не се субсидират

В противен случай ще се подпомагат „олигархични земеделски стопани“, предупреждава в свое становище асоциацията Националната Био Асоциация (НБО) предложи множество редакции на текстовете на МЗХГ за биологичното производство в следващия програмен период в становище, изпратено до земеделския министър Десислава Танева и зам.-министър Вергиния Кръстева. С едно от предложенията НБО влиза в рязък сблъсък, както с идеите на земеделското министерство, така и […]

Read more ›
16 браншови организации предлагат на МЗХГ друг модел за подпомагане

16 браншови организации предлагат на МЗХГ друг модел за подпомагане

По инвестиционните мерки на следващата ПРСР да могат да кандидатстват стопанствас с над 12 000 евро СПО, чувствителните сектори да получават по-висок % финансиране 16 браншови организации изразиха в становище несъгласие с идеите на Министерството на земеделието за инвестиционната подкрепа по ПРСР в следващия програмен период. както вече е известно на третото заседание на Тематичната работна група МЗХГ предложи малките […]

Read more ›