Post Tagged with: "становище"

Ловци на трюфели предлагат по-ниско облагане за пенсионери и хора с решения на ТЕЛК

Ловци на трюфели предлагат по-ниско облагане за пенсионери и хора с решения на ТЕЛК

Три организации са входирали в парламентарната земеделска комисия становище относно Законопроекта за промени в Закона за облагане на доходите на физическите лица Три организации на ловци на трюфели са се обединили в общо предложение за корекции в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Предложението е входирано в Комисията по земеделието, храните и […]

Read more ›
Законопроектът за горите ще увеличи 2,5 пъти годишния дърводобив в България. Отхвърлете го!

Законопроектът за горите ще увеличи 2,5 пъти годишния дърводобив в България. Отхвърлете го!

Симеон Дамянов мотивира в становище, изпратено до Народното събрание, риска при приемане на Проекта за изменение и допълнение на Закона за горите Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за горите, внесен от депутата от ДПС Ализан Яхова (и други депутати) на 11 юли, да бъде отхвърлен. За това настоява в свое становище, входирано днес в Народното събрание, Симеон Дамянов. […]

Read more ›
АЗПБ иска спешни работни групи да поправят слабостите, субективизма и неяснотите в насоките по ПВУ

АЗПБ иска спешни работни групи да поправят слабостите, субективизма и неяснотите в насоките по ПВУ

Асоциацията на Венцислав Върбанов предлага на министерството и ДФЗ веднага да започнат информационна кампания и да подготвят ръководство за изпълнение на инвестициите АЗПБ апелира за създаване на спешни работни групи за изчистване на процедурите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). В свое становище, с което запознава и медиите, асоциацията с председател Венцислав Върбанов посочва редица слабости в насоките […]

Read more ›
НБА: Защо да доказваме завишени разходи по Ковид-помощта, след като 60% от тях са нормативно признати?

НБА: Защо да доказваме завишени разходи по Ковид-помощта, след като 60% от тях са нормативно признати?

В писмо до земеделския министър Националната Био Асоциация заявява, че това е незаконосъобразно В писмо до земеделския министър Иван Иванов, заместниците му Иван Христанов и Момчил Неков, и директора на „Държавни помощи и регулации“ Дора Ненова председателят на Националната Био Асоциация (НБА) Слави Трифонов се противопоставя на едно от условията за получаване на така наречената Ковид-помощ. Писмото е във връзка с […]

Read more ›
Националната Био Асоциация иска приспадане на заплати и осигуровки и за останалите сектори

Националната Био Асоциация иска приспадане на заплати и осигуровки и за останалите сектори

В становище, изпратено до земеделското министерство, НБА предлага още мярка 10 да премине към Стълб 1 Ставките на подпомагане да се индексират ежегодно спрямо инфлацията Да има таван от 50 хектара с намаляващи субсидии по агроекологичните и биологични плащания Съотношение на животните спрямо постоянно затревените площи да се върне на 0,5 ЖЕ/ха В становище, изпратено на земеделския министър, двама зам.-министри […]

Read more ›