Post Tagged with: "стипендия"

Ритуал по посрещането на новите студенти

Максималната стипендия на студенти се увеличава на 200 лева, минималната на 120

Повишението е със задна дата – от 1 юли 2023 г. Увеличават се стипендиите на студентите от държавните висши училища. Минималният им месечен размер се вдига от 85 на 120 лева. Максималната стипендия от 180 става 200 лева. Увеличението влиза в сила със задна дата от 1 юли 2023 г. Това е записано в одобрените днес от правителството промени на […]

Read more ›
НАЗ обявява конкурс за стипендия

Студенти отличници в аграрни специалности могат да кандидатстват за стипендия пред НАЗ

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) за осма поредна година обявява конкурс за стипендия „Иван Генчев Танев“. Отличието е учредено с Решение на Управителния съвет в памет на Иван Генчев Танев, основател на Тракийския съюз на зърнопроизводителите и негов председател в периода декември 2011 г. – август 2014 г. НАЗ поставя следните условия за участие: ∙ Студентът да завършва бакалавърска специалност […]

Read more ›
Стипендия в памет на акад. Мария Балджиева учреди УХТ

Стипендия в памет на акад. Мария Балджиева учреди УХТ

Академичният съвет на Университета по хранителни технологии учреди годишна стипендия на името на академик Мария Балтаджиева, която да бъде присъждана на студент от УХТ-Пловдив за постигнати високи резултати в учебната и научноизследователската дейност. Стипендията се учредява по предложение на ръководителя на катедра „Технология на млякото и млечните продукти“ проф. д.н. Галин Иванов. В мотивите се казва, че приносът на акад. […]

Read more ›
НАЗ обяви конкурс за стипендия за магистри по аграрна специалност

НАЗ обяви конкурс за стипендия за магистри по аграрна специалност

До 5 ноември кандидатите трябва да подадат документи по електронна поща или на адреса на асоциацията За шеста поредна година Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) обявява конкурс за стипендия „Иван Генчев Танев“. Отличието е учредено с Решение на Управителния съвет в памет на Иван Генчев Танев, председателстващ Тракийския съюз на зърнопроизводителите в периода декември 2011 г. – август 2014 г., и […]

Read more ›
НАЗ обявява конкурс за стипендия

За трета поредна година НАЗ обявява конкурс за стипендия „Иван Генчев Танев”

За трета поредна година Националната асоциация на зърнопроизводителите обявява конкурс за стипендия „Иван Генчев Танев“. Отличието е учредено в памет на Иван Генчев Танев, председателстващ Тракийския съюз на зърнопроизводителите в периода 12.2011 г.-08.2014 г., и неговите изключителни заслуги за развитието и дейността на НАЗ. Стипендията се отпуска еднократно в размер на едногодишна такса за обучение за академичната 2018/2019 година в […]

Read more ›