Post Tagged with: "Стратегически план"

Службата за съвети в земеделието ще изпълнява дейности и по Стратегическия план

Службата за съвети в земеделието ще изпълнява дейности и по Стратегическия план

Правителството прие изменение на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните. Промяната се отнася до дейността на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) към Министерството на земеделието. С нея НССЗ се задължава да изпълнява дейности и по Стратегически план за земеделието за периода 2023-2027 г. Във връзка със стартирането на Стратегическия план Националната служба за съвети в земеделието […]

Read more ›
Засега отпада финансовата подкрепа към лозари за закупуване на гроздокомбайни, машини и прикачен инвентар

Засега отпада финансовата подкрепа към лозари за закупуване на гроздокомбайни, машини и прикачен инвентар

Тази възможност може да се включи към интервенцията „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“, което ще бъде заложено в измененията на Стратегическия план Проект на Наредба за изменение на Наредба 14/2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор се превърна в голямо разочарование за лозарите, които в момента (от 16 октомври 2023 г.) подават […]

Read more ›
Промени в Стратегическия план: Ще се коригират три ДЗЕС – стандартите 4,5 и 6

Промени в Стратегическия план: Ще се коригират три ДЗЕС – стандартите 4,5 и 6

Отпада изискването за зимна почвена покривка в ДЗЕС 6 В парламентарната земеделска комисия снощи депутатите бяха запознати с предложенията на аграрното министерство за корекции в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Още в началото министър Кирил Вътев предупреди: „Ще има много недоволни от промените, които сме предложили, аз съм сигурен. Но те ще са недоволни от това, […]

Read more ›
Промени в Стратегическия план: Преразпределят се пари между еко схемите според интереса

Промени в Стратегическия план: Преразпределят се пари между еко схемите според интереса

Кандидатите по схемата за намаляване на пестициди са надхвърлили очакваните площи с 460%. Най-слабо е участието по интервенциите за биоразнообразието В парламентарната земеделска комисия снощи депутатите бяха запознати с предложенията на аграрното министерство за корекции в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Аделина Стоянова, директор на дирекция „Директни плащания“ в МЗХ, най-напред обобщи които еко схеми са […]

Read more ›
Комитетът по наблюдение обсъжда промени в Стратегическия план

Комитетът по наблюдение обсъжда промени в Стратегическия план

Предложени са корекции на стандарти за добро земеделско и екологично състояние и на директните плащания Днес, по време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., тече обсъждането на първите предложения по промените му. В заседанието участват заместник-министърите на земеделието и храните Таня Георгиева и Александър Йоцев, […]

Read more ›