Post Tagged with: "съдебна реформа"

Какво гласи съдебната практика по най-често възникващите земеделски спорове?

Какво гласи съдебната практика по най-често възникващите земеделски спорове?

До колко земеделският сектор е запознат с практиката на съда по често възникващи спорове по Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за управление на средствата по европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ)? Инициативата „Съдебната реформа си ти“ на фондация „Смарт Агростарт“ представи поредната си анкета. Този път с нея питат земеделците дали са запознати с правата и задълженията […]

Read more ›
Подобряване на достъпа до правосъдие на земеделския сектор

Подобряване на достъпа до правосъдие на земеделския сектор

Да допринесат към реализирането на тази амбициозна задача са си поставили от Фондация „Смарт Агростарт“, чрез работата по проект „Съдебната реформа си ти!“ Инициативата „Съдебната реформа си ти!“  на фондация „Смарт Агростарт“ се фокусира върху поредица дейности, спомагащи реформата в съдебната система и повишаване на информираността и активното участие на селскостопанския сектор и жителите в по-малките населени места. Част от […]

Read more ›
Има ли почва медиацията при земеделски спорове?

Има ли почва медиацията при земеделски спорове?

Има ли как земеделските спорове да бъдат решавани чрез инструментите на медиацията? Този въпрос задават от Фондация „Смарт Агростарт“, чрез своята поредна анкета, озаглавена „Медиацията при земеделски спорове“. Тя е част от инициативата „Съдебната реформа си ти!“, по която фондацията работи вече година. До колко земеделският сектор е запознат с възможностите да използва медиация при възникнал спор с доставчик, купувач […]

Read more ›
Земеделските спорове се нуждаят от специализирана правна институция, каквато не сме създали

Земеделските спорове се нуждаят от специализирана правна институция, каквато не сме създали

В Шотландия действат поземлени съдилища, в САЩ – Програма за медиация. В България би могло да се създаде специализиран орган, който да взима компетентни решения През последните години у нас са безспорни тенденцията и стремежът към осъществяване на модерно земеделско производство. Делът на обработваемите площи със селскостопанско предназначение расте, което неминуемо води и до множество обстоятелства с юридическо значение – […]

Read more ›
Кои промени в съдебната система са най-важни за агросектора?

Кои промени в съдебната система са най-важни за агросектора?

През последните години, секторът все по често се обръща към съда за разрешаване на казуси между контрагенти или с администрацията – какво имат да кажат земеделците по въпроса със съдебната реформа? Кои промени в съдебната система са най-важни за земеделския бизнес-сектор? Този и други въпроси задава Фондация „Смарт АгроСтарт“, чрез Анкетата си „Сектор „Земеделие“ и съдебната реформа“. Последната е част […]

Read more ›