Post Tagged with: "съдови опити"

Проф. Тонев при опита с хербициди

Проф. Тоньо Тонев: Откривам необятни възможности на експериментите в съдове

След като през 2020 г. излезе от комфорта на учебно-опитното поле на Аграрния университет (АУ), известният херболог проф. Тоньо Тонев създаде още по-интересен, свой собствен комфорт, който именува Център за изследователска и внедрителска дейност „Хербитур“. Това е мястото, където професорът залага опити и в същото време директно преподава от най-добрата катедра – полето, на студенти, които хем работят, хем се […]

Read more ›