Post Tagged with: "с. Крушево"

Не ФЕЦ, а складови бази с ФЕЦ на покрива ще се строят върху 67 декара от землището на с. Крушево

Не ФЕЦ, а складови бази с ФЕЦ на покрива ще се строят върху 67 декара от землището на с. Крушево

„Хидро Системи Марица“ ЕООД и „Ем Ар Пауър България“ООД ще строят складови бази в землището на с. Крушево, община Първомай. Върху покривите на помещенията ще бъдат изградени фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ). „Хидро Системи Марица“ ще реализира инвестиционното си намерение в местостта „Армутлука“, като ще предложи ПУП-План за регулация за 52 595 кв. метра. „Ем Ар Пауър България“ ще построи складовата база […]

Read more ›