Post Tagged with: "фирми"

Не ФЕЦ, а складови бази с ФЕЦ на покрива ще се строят върху 67 декара от землището на с. Крушево

Не ФЕЦ, а складови бази с ФЕЦ на покрива ще се строят върху 67 декара от землището на с. Крушево

„Хидро Системи Марица“ ЕООД и „Ем Ар Пауър България“ООД ще строят складови бази в землището на с. Крушево, община Първомай. Върху покривите на помещенията ще бъдат изградени фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ). „Хидро Системи Марица“ ще реализира инвестиционното си намерение в местостта „Армутлука“, като ще предложи ПУП-План за регулация за 52 595 кв. метра. „Ем Ар Пауър България“ ще построи складовата база […]

Read more ›
340 фирми от област Пловдив ще бъдат финансирани с 50 млн. лв. по ПВУ

340 фирми от област Пловдив ще бъдат финансирани с 50 млн. лв. по ПВУ

Бенефициерите от 15 общини ще бъдат подкрепени по процедурите „Технологична модернизация“ и „ИКТ решения и киберсигурност“  „Общо 340 фирми от Област Пловдив ще получат над 50 млн. лв. по двете отворени до момента процедури от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) по линия на Министерството на иновациите и растежа. Ще ги подкрепим с  безвъзмездна финансова помощ по процедурите „Технологична модернизация“ и […]

Read more ›
Самоосигуряващи се земеделски стопани и фирми подават данъчни декларации от 1 март до 30 юни

Самоосигуряващи се земеделски стопани и фирми подават данъчни декларации от 1 март до 30 юни

Данъчната кампания за физически лица стартира на 10 януари и приключва на 2 май Данъчната кампания 2023 г. започва на 10 януари, като от тази дата стартира подаването на декларациите за доходите на физическите лица по електронен път, по пощата и в офисите на приходната агенция. В началото на март 2023 г., след подаването на данните от работодатели и платци […]

Read more ›
До 30 юни фирмите предават годишните отчети и плащат данък печалба

До 30 юни фирмите предават годишните отчети и плащат данък печалба

От днес фирмите могат да подават годишните декларации за облагане с корпоративни данъци през Портала за електронни услуги на НАП. Декларацията се подава само по интернет с квалифициран електронен подпис (КЕП). С тази декларация се подава и годишен отчет за дейността. Юридическите лица подават декларациите си от 1 март до 30 юни за пръв път през 2021 г., според последните […]

Read more ›
Нови мерки: До 4500 лв. заеми за физически лица и до 300 000 лв. необезпечени кредити за фирми

Нови мерки: До 4500 лв. заеми за физически лица и до 300 000 лв. необезпечени кредити за фирми

С нови различни финансови инструменти правителството цели да ангажира 4,5 млрд. лв. ресурс в помощ на малкия и среден бизнес, самонаетите лица и работещите, които са в неплатен отпуск. Мерките бяха оповестени днес на обед на извънредния брифинг на правителството. Първата мярка е свързана със стартирането на програмата през Българската банка за развитие (ББР) за отпускане на безлихвени кредити за […]

Read more ›