Post Tagged with: "хуманно отношение"

До 31 декември бенефициенти по Хуманно отношение към животни представят дневник за паша

До 31 декември бенефициенти по Хуманно отношение към животни представят дневник за паша

Документите могат да се представят в СЕУ онлайн До 31 декември кандидатите, заявили за подпомагане по интервенция „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност“ (ХЖ-АМР) с дейност „Осигуряване на свободно отглеждане на открито“, следва да предоставят Декларация и дневник за извършена дневна паша на животните (чл. 75 от Наредба № 10 от 27.06.2023 г.). Дневникът трябва да бъде заверен от […]

Read more ›
ЕК разреши подпомагане за хуманно отношение към свине за шест години напред

ЕК разреши подпомагане за хуманно отношение към свине за шест години напред

Бюджетът за периода е 250 млн. лв. Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ с 6-годишен срок на действие – от 01.01.2024 г. до 31.12.2029 г.  Бюджетът за периода на прилагане е в рамките на 250 млн. лв. Целта е да бъдат подкрепени земеделски стопани, отглеждащи свине, които […]

Read more ›
ДФЗ доплати 3,7 млн. лв. по мярка 14 за хуманно отношение

ДФЗ доплати 3,7 млн. лв. по мярка 14 за хуманно отношение

Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) доплати още близо 3,7 млн. лв. (3 678 988 лева) на 246 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Заедно с разплатените на 23.06.2023 г. близо 7,7 млн. лв. общият размер на плащанията по мярката е над 11,3 лв. (11 340 052 лв.). Подкрепата се разпределя общо […]

Read more ›
Мариел Мерджанов в кравеферма край с. Желязно

Започнаха плащанията за хуманно отношение към животни

Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе близо 7, 7 млн. лв. (7 661 064 лв.) на 553  земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.  Общо 935 фермери подадоха документи за подпомагане по мярката за 2022 г. Финансовата помощ на кандидатите се изплаща поетапно – след приключване на всички проверки, които продължават и в момента. Ставките, по […]

Read more ›
От днес до 13 април свиневъди и птицевъди заявяват подкрепа за хуманно отношение

От днес до 13 април свиневъди и птицевъди заявяват подкрепа за хуманно отношение

Кандидатстването за помощта за прасета за угояване ще е от 9 до 19 май 2023 г. – първи транш От 27 март 2023 г. в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ се приемат заявления за участие по схемите „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете и „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение […]

Read more ›