Post Tagged with: "2022 г."

НСИ: Приходите на бизнеса в област Пловдив са с близо 30% по-високи през 2022 г.

НСИ: Приходите на бизнеса в област Пловдив са с близо 30% по-високи през 2022 г.

Микропредприятията с до 9 души персонал са 93 на сто от всички регистрирани нефинансови фирми По окончателни данни на Националния статистически институт (НСИ) годишен отчет за дейносттаси през 2022 г. са представили общо 43 456 нефинансови предприятия, осъществявали дейност вобласт Пловдив, съобщиха от Териториалното статистическо бюро. В тях работят 217 322 заети лица или с 4.5% повече от 2021 година. […]

Read more ›
Делът на БДС в аграрния сектор намалява за година от 5 на 4,3%

Делът на БДС в аграрния сектор намалява за година от 5 на 4,3%

През 2022 г. са изплатени държавни помощи в размер на 981 млн. лв., за директни плащания и преходна помощ са оторизирани 1,7 млрд. лева Правителството прие Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2023. Той включва обстоен анализ за миналата и прогнозни данни за настоящата година. Брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“ […]

Read more ›
Производството на овче месо намалява с почти 15% през 2022 г., броят на овцефермите се топи с 18,7%

Производството на овче месо намалява с почти 15% през 2022 г., броят на овцефермите се топи с 18,7%

Все по-големи количества месо внасяме от Македония Общото производство на месо от овце в страната през 2022 г. е в размер на 8 965,5 тона, което ес 14,7% по-малко на годишна база. Същевременно, производството в кланиците нараства с 5,8%, но остава сравнително ниско (1 927,4 тона), съобщана агростатистиката. Към 1 ноември 2022 г. се отчита намаление както на броя на […]

Read more ›
ЕС е произвел 160 млн. тона сурово мляко през 2022 г., Германия е лидер

ЕС е произвел 160 млн. тона сурово мляко през 2022 г., Германия е лидер

Фермите в ЕС са произвели приблизително 160,0 милиона тона сурово мляко през 2022 г., което показва спад от 0,3 милиона тона на годишна база, показват данни на Евростат. Тази относителна стабилност контрастира с постоянния растеж на производството от 2010 г. По-голямата част от суровото мляко (149,9 милиона тона) е доставено на мандрите, а останалото се използва директно във фермите. Използва се за производството на редица пресни и […]

Read more ›
Едва 6% от разходите за научноизследователска дейност са за селско стопанство

Едва 6% от разходите за научноизследователска дейност са за селско стопанство

Техническите науки се финансират с 639 млн. лв., а аграрните със 76 млн. През 2022 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 1 265.6млн. лв., което е със 17.8% повече в сравнение с предходната година. Запазва се тенденциятана ежегодното им нарастване през периода 2018 – 2022 година, съобщава Националният статистически институт. Разходите по НИРД в областта на селскостопански […]

Read more ›