Фермери и други вдигат пет инсталации за биогаз в Пловдивско

Общата мощност на съоръженията е почти 8 мегавата

инсталация за биогазПет инсталации за производство на електроенергия от биогаз са заявени от инвеститори в Пловдивска област в Министерството на околната среда и водите. Намеренията са представени още през 2013 г., но повечето от компаниите са прехвърлили изпълнението на проектите за 2014 година. Общата мощност на заявелите инсталации е почти 8 мегавата. Общият размер на инвестициите ще е не по-малък от 40 милиона лева.

„Сигнум“ЕООД на Валентин Христов е планирал инсталация в Дълбок извор, Първомайско. Тя ще е с 1 МВт електрическа и 1.1 МВт топлинна мощност.

Животновъдът Ненко Трифонов, чието стопанство е в Баня, Карловско ще произвежда ток с 400 вата мощност от животинските отпадъци. Трифонов има ферма с 2000 крави и миналата година той посочи пред АгроПловдив, че инвестицията ще му струва 2.5 млн. лв.

„Нова Био Енерджи“ООД  ще изгражда електроинсталация до 1.5 МВт мощност чрез индиректно използване на биомаса от хранителни и животински субстанции. В дружеството участват Бойко Гавраилов, Атанас Куковски, Стоян Бонев, Стоян Христев и Петко Кисьов. Повечето от тях са земеделски производители, които са съдружници в друга фирма – „Агрокомерс-98″, чиято централа е в Хисар. Съоръжението ще е в землището на село Черничево, община Хисар.

„Микра – 83″ЕООД на Ангел Тонев – приватизатор на някогашния консервен комбинат „Витамина“, също предвижда да се включи в производството на еленергия от природата в Стамболийски. Намерението му е да изгради когенерационна биогаз инсталация с мощност до 1 мегават чрез използването на растителни и животински отпадъци. От 2012 г. „Витамина“ произвежда еленергия с фотоволтаици. Тонев още не е изградил когенератора за биогаз.

„Терауайн Черноземен“ЕООД е петият обявен кандидат-инвеститор. Собственикът Христо Рогачев има намерение да изгради когенератор с 1.5 МВт електрическа и 1.6 МВт топлинна мощност, използвайки биомаса. Ротачев е един от управляващите в пловдивската компания за климатични инсталации „Атаро клима“.

Leave a Comment