Академичен урок: Как да предпазите ябълките от болести и вредители

На 27 февруари, петък, гл. ас. д-р Звездомир Желев ще проведе открит

Д-р Звездомир Желев

Д-р Звездомир Желев

семинар за производителите на ябълки. Преподавателят от катедра „Фитопатология“ в Аграрния университет ще разкаже за опитите и наблюденията си в борбата срещу струпясване, брашнеста мана, ръжда и други болести, както и срещу ябълковия плодов червей.

Семинарът е ориентиран и към стопаните на биологични ябълкови градини, които според д-р Желев имат шанс да отгледат отлична реколта и без да използват препаратите за стандартно производство.

Д-р Желев ще представи пред аудиторията моделът за прогноза RimPro, чрез който фермерите биха могли да се информират за фазите на развитие на патогените и неприятелите, и да вземат най-правилните решения относно растителната защита.

Семинарът ще започне в 12 часа в аудитория 8 на II етаж в Лозаро-градинарския факултут на Аграрния университет в Пловдив. Входът е свободен.

Leave a Comment