Българи ще строят оранжерия в Улан Батор

BASF
Осем монголски студента ще учат аграрни науки у нас
Улан Батор

Улан Батор

България ще финансира и построи оранжерия в столицата на Монголия Улан Батор. Това предвижда одобрения днес от правителството проект на Споразумение за изпълнение на Програма за техническа помощ в сектор земеделие между Министерството на земеделието и храните на България и Министерството на храните и земеделието на Монголия. В проекта е залегнало и предоставянето на последващи консултантски услуги и техническа помощ след изграждането на оранжерията.

Министрите одобриха още и проекта на споразумение между министерствата на образованието на България и Монголия за реализация на стипендиална програма в областта на аграрните науки за обучение на монголски студенти в български държавни висши училища. Съгласно Програмата българската страна ежегодно ще приема 8 учащи се монголци – трима студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“, четирима за придобиване на ОКС „магистър“ и един – за ОКС „доктор“ в областта на аграрните науки.

Необходимите средства за финансиране на проекта и програмата ще се осигуряват чрез бюджетите на МЗХ и МОН и ще са в рамките на средствата за официална помощ за развитие, която България предоставя като държава-член на Европейския съюз.

Leave a Comment