Пчеларите подават от днес заявления за разплащане по 3 мерки

BASF
пчелар с пита

Пчеларите с изпълнени инвестиции подават заявления от днес до края на август за изплащане на финансовата помощ

Пчеларите, които имат сключени договори за получаване на финансова помощ по мерки А, B, C и D на Националната програма по пчеларство и вече са изпълнили инвестициите си, могат да подават заявления за плащане от днес до 31 август 2013 г. Заявления по мярка А, Дейност ІІІ – „Популяризиране на българските пчелни продукти, в това число и произведени по биологичен начин” се подават в Централно управление на Фонд „Земеделие”, отдел „Промоционални програми”, съобщиха от ДФ „Земеделие“.

По мерки B „Борба срещу вароатозата”, C „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” и D „Подкрепа за подновяване на пчелните кошери в Общността” документи се подават в отдел „Регионална разплащателна агенция – РА” на областните дирекции на фонд „Земеделие“ в 11 градове. Пчеларите от Пловдивска и Пазарджишка област трябва да внесат заявленията в дирекцията на фонда в Пловдив.

Необходимите документи по мярка А, Дейност ІІІ са публикувани на интернет страницата на ДФЗ в раздел „Селскостопански пазарни механизми” – „Промоционални програми” – „Промоционални проекти, подлежащи на подпомагане съгласно Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013”. Документите по мерки B, C и D се намират в раздел „Селскостопански пазарни механизми” – „Месо и пчеларство” – „Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 г.” – „Прием 2013”.

Списък на кандидатите, подписали договор с клауза в условия на наддоговориране, за които има осигурен финансов ресурс по мерки и сектори на Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 г., ще бъде публикуван и периодично обновяван в сайта на фонд „Земеделие“.

Leave a Comment


+ едно = 3