Пловдивска област е с най-висок добив на царевица в началото на жътвата

BASF

царевицаПловдивска област е с най-висок добив на царевица от декар в страната, показват данните на земеделското министерство към 7 септември. Аграрната статистика отчита, че той е средно 860 кг/дка, но при твърде нисък процент на реколтирани площи в областта. При общо 66 618 дка с царевица в Пловдивско, ожънатите площи към посочената дата са 1 500 дка (или 2.25%). По данни на министерството средният добив в страната е 527 кг/дка при общо засети площи в размер на 4 207 209 дка.

Най-напреднала е жътвата във Враца с 14.79% реколтирани площи и 585 кг/дка среден добив, в Стара Загора със 17.74% и 382 кг/дка добив и в Бургас с 10% ожъната царевица и 550 кг от декар.

При слънчогледа реколтата в областите Пазарджик, Сливен и Пловдив е трагично ниска. Средните добиви при тях са съответно 120, 143 и 152 кг от декар. Средният добив в страната е 218 кг/дка при общо площи за реколтиране от 8 208 916 дка.

По оперативни данни, към 7 септември са прибрани 820.5 хил. тона слънчоглед и 86.2 хил. тона царевица. Това е съответно с 13.7% повече и с 67.9% по-малко на годишна база, като намалението при царевицата се дължи на по-бавния темп на прибиране на реколтата. На този етап и при двете култури се отчита малко по-висок среден добив спрямо миналата година.

Leave a Comment