Кога ще се отворят мерки 4.1.2 и 4.2 от ПРСР вече никой не знае!

BASF
Преди да бъдат отворени двете мерки трябва първо да се преработи Законът за подпомагане на земеделските производители. После, да се гласува на второ четене. След това да се обнародва. И накрая министър Порожанов да издаде заповед
ИСУН не е тествана за работа с ПРСР, ще блокира, предупреди консултантът Ивайло Янков

системата ИСУН 2020Забавянето на приемите по подмярката за малките стопанства 4.1.2 и подмярката за инвестиции в преработка на селскостопанските продукти 4.2 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) вече е факт. Проблемът е, че никой не знае колко продължително ще е то.

Въпреки че има обнародвана на 13 октомври в ДВ Наредба за прилагане на мярка 4.1.2, министърът на земеделието не може да подпише заповед за прием по нея. Невъзможно е, тъй като на 20 октомври промените в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) не бяха приети на първо четене в пленарна зала. Законовите изменения предвиждат кандидатстването по инвестиционните мерки да става чрез Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН). Има и други промени, срещу които 70 депутати гласуваха „против“, 19 се въздържаха, а 74 се обявиха „за“. Така проектозаконът не получи зелена светлина.

Електронният прием на заявления за кандидатстване е предвиден в Наредба за условията по мярка 4.1.2., но няма как една наредба да е по-тежка от закон.

Същото важи и за втория прием на проекти по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Наредбата за преработвателната мярка бе променена и според зам.-министър Лозана Василева тя трябваше да бъде обнародвана миналата седмица или в началото на тази, и приемът да стартира в първите дни на ноември. Това обаче не се случи. Но дори да бъде публикувана в петъчния брой на Държавен вестник (27 октомври), министър Порожанов пак не може да подпише заповед за приема по мярка 4.2. Отново по същата причина – негласуваните изменения на ЗПЗП.

Преглед на програмата на Народното събрание до края на тази седмица показва, че законопроектът за изменение и допълнение на ЗПЗП не е внесен за разглеждане и второ гласуване.

Ако все пак народните представители приемат закона през следващата седмица, то това не означава, че земеделският министър веднага може да издаде заповеди за двете мерки, тъй като трябва да се изчака обнародването на измененията в ЗПЗП.

Това отлага за неопределено време отварянето на двете подмерки, за които се очаква, че ще има доста кандидати.

Иво Янков

Иво Янков

„Забавянето вече е факт“, коментира Ивайло Янков от консултантска компания „Новек“. „Сметката е много проста. Ако приемем, че заповедта за приема по мярка 4.2 се издава 15 дни преди от старта на подмярката, то вече сме назад, тъй като според сигналите от министерството подмярката трябваше да тръгне в началото на ноември. Ако днес до края на деня излезе заповед, то приемът ще стартира към 10 ноември. Само че заповед няма и няма как да има преди да мине Законът за подпомагане на земеделските производители.“

Консултантът изрази скептицизъм и относно кандидатстването през ИСУН. „Този модел ще отвори доста работа както на бенефициентите, така и на земеделската администрация“, убеден е той. Причината е, че ИСУН не е свързана със земеделската Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). Това означава, че кандидатите веднъж ще подават документацията с електронен подпис в ИСУН и втори път – върху хартиен носител в ИСАК.

Янков счита още, че системата ИСУН не е осъразмерена за капацитета на проектите, които са по Програмата за развитие на селските райони. „ИСУН работи добре по другите европрограми, включително и по Програмата за морско дело и рибарство, тъй като броят на кандидатите при тях не е значителен. Но в ДФ „Земеделие“ по една мярка се вкарват над 1000 проекта! По българска традиция в последните три дни на приемния срок се изсипват голяма маса проекти и най-вероятно системата ИСУН няма да понесе тази приливна вълна, няма да може да отговори на това натоварване. До момента системата не е тествана за прием по ПРСР. Предполагам, че при кандидатстването по мярка 4.2 тя ще забие и скандалът ще е налице. Защото, представете си реалния вариант да имаме две хиляди кандидати, от които 60 процента са избрали да входират документацията в последните три дни!“

 

Leave a Comment