Най-евтини са били яйцата през май, най-скъпи в ноември при 67% марж

Замразените бройлери са се продавали от кланици в диапазона 265-302 лв./100 кг
Яйца

111През 2017 г. средногодишната цена на яйца за консумация е била 248,05 лв./100 кг (0,15 лв./брой без ДДС), като в сравнение с 2016 г. тя е с 14,7% по-висока, показва анализът на МЗХГ за пазара на яйца и бройлери в страната през изтеклата година. Обзорът е на базата на предоставена от центровете за опаковане информация. В рамките на годината, цените са по-високи през есенно-зимния сезон и по-ниски през пролетта и лятото.

В началото на 2017 г. чупливата храна е струвала средно по 245 лв./100 кг и до края на м. април тя се е задържала около 250 лв./100 кг. През месец май яйцата са поевтинели до 196 лева, а до юли включително са повишили до 204 лв./100 кг. От август цената им е започнала плавно да нараства (от 235 до 321 лв./100 кг), като е достигнала най-висока стойност през ноември – 327 лв./100 кг.

Като цяло, формирането на цените на яйцата се определя от редица фактори, като водещи са технологията на отглеждане, биологичните особености на птиците, търсенето и предлагането на пазара, както и въведените през годината ветеринарно – ограничителни мерки.

Замразени бройлери

Традиционно, консумацията на птиче месо в страната е най-висока в сравнение с останалите видове месо и през 2016-2017 г. цената се запазва сравнително непроменена. Средната цена на замразени бройлери (65%) през 2017 г., предоставена от кланиците за бяло месо, е с 1,1% над нивото от предходната година – 286,68 лв./100 кг, или 2,87 лв./кг (без ДДС).

През отчетния период цената остава относително стабилна, като в началото на годината отбелязва по-съществени колебания, движейки се между 265 и 290 лв./100 кг (януари –  март), след което слабо спада (с 2,7%) и през следващите три месеца (април – юни) се задържа на нива от 282 лв./100 кг. През юли, нараствайки с 5,5% в сравнение с предходния месец, цената на замразени бройлери е 296 лв./100 кг и през следващите два месеца (август – септември) достига най-високите стойности за годината: 300 и 302 лв./100 кг. През последното тримесечие на 2017 г. е отчетено намаление (под 5%) и цената варира между 287 и 290 лв./100 кг.

Leave a Comment


осем − = 3