Изнесени са 3,3 т. пшеница, едва 10% от произведената рапица остава у нас

Вътрешното потребление на зърнени е най-високо при слънчогледа

склад за зърноОбзорът на МЗХГ на състоянието на зърнения пазар показва, че към 2 февруари свободното за търгуване количество пшеница вече е 900 хил. тона. При общо 6,1 млн. тона зърно – от миналогодишната реколта и от преходния остатък – до момента са потребени 4,3 млн. т. От тях 1,1 млн. тона е вътрешното потребление, а 3,3 млн. тона са напуснали страната. Запасите от пшеница се оценяват на 1,8 млн. тона.

Данните за рапицата показват, че едва 10% от произведеното маслодайно семе остава в България, останалото количество се експортира. Общият ресурс от рапица, с който страната разполага към 2 февруари за реколтна 2017/2018 г., е в размер на 510 765 тона. От тях по предварителна информация миналогодишната реколта е била към 458 110 тона, преходният остатък – 25 000 тона и вносът – 27 655 тона.

Общото потребление към 2 февруари е в размер на 468 261 тона, от които 421 861 тона са напуснали страната. Запасите към началото на февруари по оперативна информация се оценяват на 42 504 тона.

Общият ресурс от царевица в страната е в размер на 2 903 008 тона. От тях производството е от 2 315 387 тона, остатъкът от предишната реколта е 580 000 тона, а вносът – 7 621 тона.

В началото на февруари т.г. потреблението на царевица е 1 245 655 тона. От тях в страната са използвани 555 000 тона, а напуснали количества са 690 655 тона. Запасите от царевица към по оперативна информация са в размер на 1 657 353 тона.

Ресурсът от маслодаен слънчоглед е 2 399 883 тона. От тях националното производство е 1 840 543 тона, преходният остатък от реколта 2016/2017 г. е 480 000 тона, а вносът – 79 340 тона. Общото потребление на слънчогледово семе е в размер на 895 815 тона, от които 602 915 тона са вътрешно потребление и 292 900 тона са напуснали страната. Запасите от маслодаен слънчоглед по оперативна информация се оценяват на 1 504 068 тона.

Общо напуснали количества от белен, небелен шарен слънчоглед с тарифен код 12060091 към 2 февруари са 155 885 тона, в т.ч. 121 753 тона за ЕС и 34 132 тона за трети страни.

 

Leave a Comment


седем + 9 =