Проверяваме бързо и безплатно верността на удостоверенията за тежести върху имот

BASF

удостоверение имотАгенцията по вписванията въведе нова безплатна услуга – проверка по електронен път на автентичността на издаденото му удостоверение за тежести върху имот. Проверката за верността на удостоверенията за тежести, подробна техническа информация, както и електронна поща за връзка при необходимост, е възможна на сайта https://uwt.registryagency.bg/.

Мярката се въвежда с оглед превенция срещу злоупотреби, свързани с разминаване на издадено удостоверение и автентично състояние на тежестите върху недвижими имоти.

Всяко издадено удостоверение от Имотния регистър на Агенция по вписванията след 19 март 2018 г. ще носи уникален буквено-цифрен код с дължина 12 знака. Кодът съдържа само цифри и главни латински букви. Чрез въвеждането на кода всеки потребител може да извърши проверка онлайн дали удостоверението, с което разполага, е идентично с издаденото от Агенция по вписванията.

 

 

 

Leave a Comment


седем − 3 =