Вчера разрешиха, а днес забраниха груповия лов на дива свиня

lдива свиняСъс заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов се забранява груповият лов на дива свиня. Тя се издава след постъпило предложение от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

Точно вчера, 24 юли, в брой 61 на Държавен вестник  бяха обнародвани измененията на ловния закон, които разрешават груповия лов на дива свиня извън досегашния срок от 1 октомври до втората неделя на януари. Областните епизоотични комисии направиха инструктаж на ловците, раздадоха им и приболи за вземане на проби от убити глигани.

Новата заповед на министъра е мотивирана така:

Приетите изменения и допълнения в Закона за лова и опазване на дивеча, които регламентират груповото  ловуване на дива свиня през летните месеци извън досега определения срок, вкл. и в сряда, са недостатъчно добре съобразени и консултирани по отношение безопасността при провеждането на ловните излети. В момента буйната растителност и плътната листна маса в горските територии силно ограничават видимостта, а респективно безопасността на лова. Това е сериозна предпоставка за възникване на инциденти, както за участниците в лова, така и крие рискове за живата и здравето на пребиваващите в гората горски работници, туристи, гъбари, билкари и др. Статистиката показва, че по-голямата част от злополуките по време на групово ловуване през последните години са ставали, когато листната маса в гората още не е опадала.

Направените изменения в Закона за лова и опазване на дивеча не са съобразени и с хуманното отношение към видовете дивеч, обитаващи горските територии. Приплодите на дивите животни от тази пролет  няма да могат да бъдат опазени от ловните кучета. Започва размножителния период на сърната, а през септември предстои и този на благородния елен.

В тази връзка съществува опасност  груповият лов на дива свиня да доведе до сериозни загуби на основните ловни видове, компрометиране на вече договорени трофейни ловни излети за благороден елен от страна на чуждестранни ловци и сериозни финансови щети.

Като мярка за редуциране на популацията от дива свиня заради опасността от възникване и разпространение на африканска чума по свинете се препоръчва засилване на подборния лов от място.

 

Leave a Comment