Реколтата от зеленчуци ще е с 9 до 40% по-слаба, цените – по-високи

Из бюлетина на САРА

Домати, пипер и краставици в България

домати със защитна мрежаС оглед на неблагоприятното време от началото на м.юни, с висока влажност и по-малък брой слънчеви дни, предвижданията на Центъра за икономически анализи в селското стопанство (САРА) са за по-слаба реколта от полското производство на зеленчуци.

По текущи прогнози, общото производство на домати през 2018 г. може да падне до 145 хил.т. Това ще бъде приблизително с 9% по-малко отколкото е реколтата през 2017 г. Делът на полските домати ще остане водещ с около 91 хил.т, намаление с около 11% в сравнение с 2017 година.

Производството на краставици през 2018 г. се очаква да се колебае в рамките на около 58 хил.т. Отбелязаният през 2017 г. ръст в количествата от открити площи ще претърпи най-сериозен спад и от 15 хил.т. може да падне на около 9 хил.т (40%).

Предвиждания на САРА при пипера са за производство от 55 хил.т. Пиперът е сред 3
култури с най-големи колебания на производството, защото най-голяма част от това
производство се прави на открито.

Цените е много вероятно да бъдат по-високи отколкото средните за последните 5 години. При доматите, средногодишните цени на дребно се очаква да бъдат около 2,50 лв/кг – 4% над тези от периода 2013-2017 г., при пипера да достигнат 2,20 лв/кг – 7% над тези за последните 5 години, а при краставиците да останат на около 2,50 лв/кг – с 3% по-малко отколкото в предходните 5 години.

Актуални новини за зеленчукопроизводството

Най-разпространени в световен мащаб през 2017 г., по данните на Рабобанк, по произведени количества са: доматите (170 млн.т.), лук (95 млн.т), краставици (82 млн.т), пиперът е на 7 място (40 млн.т).

Доматите са и най-търгуваният зеленчук и съставляват 22% от обема на зеленчуковата
търговия, докато пипера е на 2 място с дял от 12%, а износните количества на краставици възлиза на 6%.

Световното производство на краставици през 2017 г. възлезе на около 82 млн.т., което е 2% повече отколкото през 2016 г. За последните 5 години се отчита почти 19% ръст на световното предлагане, като безспорен лидер е Китай с 83%, а много след тях са Иран с 2%. За последните години европейските страни са водещи експортьори на краставици в света, като от обща стойност на търговията 2,8 млрд.долара.

Производството на сладък пипер в света достига около 40 млн.т. през 2017 г. Производството расте с 3% годишно в последните години. Най-голям производител е Китай с 51%, Мексико – 8% и Турция – 7%. Стойността на световната търговия със сладък пипер възлиза на 6 млрд. US$. Трите лидери в износа са: Мексико – 22%, Испания –
21% и Холандия – 17%. Според водещи аналитични агенции в следващите години се
очаква стабилен ръст в търсенето на пипер (зелен и червен).

Пазарна и маркетинг информация

Засилване на националистичните тенденции в Европа в последните 1-2 години се забелязва и в земеделието. В много от страните, насочване предпочитанията на
потребление върху родното производство на плодове и зеленчуци става все по-отчетливо. Очаква се в следващите години да намалее вътрешнообщностната търговия, като се засилят опитите за увеличаване на местното снабдяване със земеделски продукти.

Цените на доматите в Европа от началото на м.юли вървят надолу, но много по-слабо отколкото в предишни години. През настоящия месец, цените на едро в Испания
са около 0,80 US$/кг, в Холандия около 0,50 US$/кг. Най-ниски цени на които може да се намерят домати са Турция и Мароко, основни вносителки в Европа, където
цените са около 0,20 US$/кг.

Цените на краставиците в основните производителки, като Испания и Холандия през м.юли падат със средно около 30% на месечна база и в момента се продават на
едро на около 0,40-0,50 евро/кг. Не се очаква тези цени да падат в следващите седмици заради горещото време, което пречи на нормалното развитие на растенията.

Цените на пипера през тази година са по-ниски отколкото през изминалата. Цените на едро в Холандия през м.юли са около 0,67 US$/кг, в Италия – 1US$/кг. Година по-рано
в зависимост от сорта, цените бяха средно с около 25% по-високи отколкото през настоящата.

Leave a Comment