Готови са образците на новите договори между животновъди и ветеринари

BASF

Screenshot 2018-10-09 16.06.13Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Дамян Илиев утвърди образци на договорите между регистрираните ветеринарни лекари (РЛП) и животновъди в частта им, свързана с изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите.

В края на месец септември 2018 г. бяха съгласувани крайните варианти на договорите след обсъждане между експертите от дирекция Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите (ЗХОЖКФ) към Централно управление на БАБХ и ръководството на Българския ветеринарен съюз (БВС).

Образците на договори бяха подписани от д-р Георги Чобанов – директор дирекция ЗХОЖКФ и д-р Трифон Цветков – председател на БВС.

Образците могат да бъдат намерени и изтеглени тук:
http://www.babh.government.bg/userfiles/files/ZHOJKF/obrazci/2018/1964%2004_10_2018.pdf(4.10.2018г.)

Leave a Comment