Правителството приема два законопроекта на МЗХГ днес

Министерски съветНа днешното си редовно заседание правителството ще разгледа и приеме редакцията на законопроект и правилник, внесени от Министерството на земеделието, храните и горите. Те фигурират в предварителния дневен ред, изпратен от пресслужбата на МС. 

Министрите ще одобрят проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС. 

Вторият документ е проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с постановление 151 на МС от 2001 година.    

Leave a Comment