Сертификатът GlobalG.A.P. има 224 изисквания към фермерите

Регистрационната такса и други съпътстващи разходи излизат към 1200 лв., с ползването на консултант сумата се увеличава по-сериозно

Климент ПетровСетификатът GlobalG.A.P. не е задължителен, но се е превърнал в нещо за виза, за да могат производителите на плодове и зеленчуци да продават продукцията си на големите търговски вериги. Той е създаден преди повече от 20 години от юридическо лице в Германия, което е разработило условията за него, разказа по време на форума „InteliFresh 2019 – от градината до щанда“ консултантът Климент Петров.

Членове на GlobalG.A.P. са към 50 огромни световни вериги, асоциации, сдружения, групи и консултанти. Като каза „групи“, Климент Петров се сети да направи сравнението, че у нас 4-5 групи производители, всяка от които с по 4 до 6 членове, са получили сертификата. Докато в Испания членовете на само едно сдружение наброяват 4 хиляди души.

През 2010 г. производителите, получили стандарта GlobalG.A.P., са били малко над 106 хил., а през 2017 г. те вече са 188 076. У нас през 2007 г. са били сертифицирани не повече от 4-ма земеделци, през 2013 г. 26, а през 2018-а – 145.

GlobalG.A.P. поставя 224 условия пред фермерите, посочи Климент Петров. Основните изисквания на стандарта са история и управление на площите, безопасни условия на труд и осигуряване на хигиенни условия при прибиране и обработка на продукцията, опазване на околната среда, интегрирана борба с вредителите, оптимално използване на торове, осигуряване на проследимост на произвеждана продукция и други.

Стандартът за добра земеделска практика въвежда дисциплина във фермата, но увеличава и бумащината, уточни Климент Петров.

На въпроса колко все пак струва GlobalG.A.P., консултантът отговори пред напрегналата слух аудитори: „Зависи… Климент Петров поясни, че таксата за регистрация по стандарта, заедно с други съпътстващи разходи е около 1200 лева. Но ако фермерът наеме консултантска фирма за първа сертификация, която очевидно ще свърши доста предварителна работа, това ще му струва между 3200 до 4500 според стопанството.

От тази година и за пръв път земеделското министерство ще подпомогне средните, малките и микропроизводителите на плодове и зеленчуци за сертифицирането по GlobalG.A.P. От 11 февруари тази година тръгна приемът на заявления, който ще продължи до 31 август. Определеният бюджет е 100 000 лв., но ако бъде изчерпан, министерството ще разпредели допълнително средства. Помощта се предоставя за 5 години и е в размер до 1200 лв. с ДДС на един стопанин и до 5000 на група или организация.

Leave a Comment