527 кг/дка е средният добив при пшеница, 261 кг при рапица

прибиране на рапицаСредният добив от пшеница в страната при 56% ожънати площи е 527 кг/дка, отчете земеделското министерство. Данните са към 11 юли. В сравнение с резултата преди година средният добив е с 5,4% по-висок.

При производството на маслодайна рапица осреднения национален добив при 58% прибрано зърно е с 6,1% по-голям в сравнение с 2018 г. и е 261 кг/дка. Площите с рапица тази година обаче са с 16,5% по-свити, затова и прибраната продукция е с цели 33% по-малко. 

Полетата с ръж и тритикале също са намалени съответно с 33 и с 14 процента. При двете култури и средните добиви са по-ниски. 

Цената на пшеницата към 11 юли е 290 лв./кг и е с 3 лева (1%) по-ниска от миналогодишната по същото време. Спрямо седмица по-рано, когато пшеницата се е продавала за 315 лева, намалението е със близо 8%.

В цената на рапицата се наблюдава ръст от 3,6% на годишна база. Към 11 юли 2018 г. рапичното семе се е продавало за 645 лева, а към 10 юли 2019 г. за 668 лева/тон. Седмица по-рано цената е била същата.

Leave a Comment