Отглеждането на круши, краставици и чесън – най-печелившо

Анализ на сектор Плодове и зеленчуци, представен на вчерашния Национален консултативен съвет по овощарство и зеленчукопроизводство, показва, че най-печелившо при плодовете е отглеждането на круши, малини и ягоди, а при зеленчуците – на краставици и чесън.

При плодовете е отчетена най-голяма норма на рентабилност при крушите – 154% (виж таблицата по-долу). При малините също се отчита висока рентабилност, но в първата таблица вероятно е допусната грешка, тъй като разликата между променливите разходи между приходите от продажби при цена на производител за 2018 г. и променливите разходи при интензивни насаждения не е 1023, а 823 лв.

анализ плодове

 

01-1

Общо заявената площ през 2019г. е 33 474 ха, което е 0,52% разлика със заявените площи през 2018г.

При зеленчуците, както полско, така и оранжерийно производство, най-изгодно е отглеждането на краставици и чесън.

Таблиците са на МЗХГ

Таблиците са на МЗХГ

норма на рентабилност зеленчуци

 

 

 

3-3

Leave a Comment