Васил Грудев: Стопаните ще бъдат наблюдавани с по 10 сателитни снимки месечно

В началото на септември ще приключи договорирането по преработвателната мярка 4.2

Васил Грудев, БНТ„Нашите стопани трябва да знаят, че ще бъдат непрекъснато и постоянно наблюдавани с 10 високочестотни снимки месечно, за да се види развитието на културите и при пълно покритие на страната. При това инспекциите ще се правят, без да се ходи на място и да се изисква стопаните да присъстват на тях. Този контрол ще бъде извършван без да бъдат притеснявани от администрацията.“

Това заяви днес изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Васил Грудев пред БНТ. Той уточни, че посоченото 100-процентово наблюдение е планирано да се въведе за Кампания 2021 г., когато ще бъде използвана европейската система „Коперник“. Тогава и кандидатстването за субсидии ще бъде изцяло електронно. Ще бъдат създадени и 120 000 електронни досиета на ползвателите на средства, превеждани от фонда.

Васил Грудев съобщи още, че през първата седмица на септември ще бъде приключено договорирането с преработвателите и ще се пристъпи към сключването на договори по горските мерки. Фондът ще успее да навакса забавянето в обработката на договорите, което е между 12 и 18 месеца.

Другата новина, съобщена от директора, е че до края на годината (а не през 2020 г.) бенефициентите по мярка 12 „Натура 2000″ и мярка 13 за необлагодетелстваните райони ще получат компенсаторните плащания.

Leave a Comment