Компаниите за растителнозащитни продукти активно разработват нови, незабранени активни вещества

BASF
Европейският парламент настоява за пълна програма против пестицидното замърсяване на природата

лаборатория за кисело млякоГолемите компании за производство на продукти за растителна защита активно разработват нови активни вещества, след като вече има забрани за ползване на някои пестициди, познати от години.

Преди по-малко от месец на семинара на зърнопроизводителите в Пловдив това бе потвърдено от няколко големи фирми, които произвеждат и предлагат растителнозащитни продукти.

„Специално за фунгицидите тази година беше последна за използване на пропиконазол и хлоротаунил (от групата на хлоронитрили – б.р.). През 2021-2022г. ще излезе от практиката цитроконазол, а през 2021 г. ще се гласува дали да останат епоксиконазол и тебуконазол“, обясни един от лекторите. Той обобщи, че доста триазоли ще излязат от практиката, но всички фирми работят за създаване на нови активни вещества.

Опасенията на компаниите, които създават и продават химически продукти за растителна защита се потвърдиха за пореден път миналата седмица, когато Европейският парламент призова изпълнителната комисия на ЕС да подкрепи инициативата за опрашване на растенията, като заяви, че за да спре загубата на биоразнообразието, е необходимо допълнително намаляване на пестицидите в Европа.

Инициативата на ЕК, приета през 2018 г., не е достатъчна, за да предпази пчелите, пеперудите и други опрашители, заявиха депутатите в резолюция, гласувана в Страсбург.

Интензивното земеделие, пестицидите, изменението на климата, промените в използването на земята, загубата на местообитания и инвазивните видове са сред факторите, водещи до текущото спадане на биоразнообразието. От 1992 г. тревните пеперуди и опрашителите са намалели с около 40%, според Европейската агенция по околна среда (ЕАОС).

За да се справят с проблема, законодателите призовават Комисията да представи пълна програма за действие с нови мерки.

В своята резолюция Парламентът настоя за въвеждането на задължителни цели при предстоящото преразглеждане на Директивата за пестицидите. Законодателите също призоваха за повече средства в подкрепа на изследванията на причините за намаляването на пчелите, за да се защити разнообразието от видове опрашители.

Целите за намаляване на пестицидите бяха определени на 50% в първата версия на Европейската Зелена сделка, разпространена една седмица, преди Комисията официално да представи своя водещ екологичен план.

Но в окончателната версия на съобщението на Европейската Зелена сделка не се споменават цели, като се говори само за „повишено ниво на амбиция за значително намаляване на употребата и риска от химически пестициди, както и използването на торове“.

През април 2018 г. ЕС се съгласи напълно да забрани използването на имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам на открито, известни като неоникотиноиди. Няколко държави-членки на ЕС обаче уведомяват извънредни изключения във връзка с използването им на тяхна територия.

До почти 15 милиарда евро от годишната продукция на ЕС в селското стопанство директно се приписват на опрашители от насекоми.

Leave a Comment