В най-южните части на страната ранните овошки ще започнат да цъфтят

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ

Черешите започват да цъфтят и зеленеятСлед продължителното зимно засушаване падналите значителни валежи през първата половина на февруари, надвишили на много места в страната 40-50 l/m² (Враца – 76l/m², Ловеч – 60 l/m², Свищов – 54 l/m², Русе – 56 l/m², Пловдив – 44 l/m², Елхово – 46 l/m², Хасково – 52 l/m², Чирпан – 46 l/m², Бургас – 41 l/m²), доведоха до съществено увеличение на почвените влагозапаси в 50сm слой. Тези валежи бяха решаващи за преодоляване дефицита на влага в горните почвени слоеве при зимните житни култури – една от причините довела до пожълтяване на част от пшеничните посеви на места в източните райони на страната.

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия отново ще се определят от наднормени температури и средноденонощни стойности в по-голямата част от  страната над биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури.

Високите за сезона температури нарушиха преждевременно принудителния покой при значителна част от овощните култури. През периода при раноцъфтящите видове в полските райони ще протича фаза масово набъбване на пъпките, а на отделни места в крайните южни райони при някои овошки (бадем, праскова) ще се наблюдава и начало на разпукване на плодните пъпки.

В края на второто десетдневие се прогнозира съществено понижение на температурите, но без критични минимални стойности за преждевременно развилите се овошки.

През повечето дни от периода условията ще бъдат подходящи за провеждане на сезонните агротехнически мероприятия – резитби в лозовите и овощните масиви,  подхранване на есенниците с азотни минерални торове, зимни растителнозащитни пръскания при овошките.

Leave a Comment