БАСФ: Решения за растителна защита при царевица, слънчоглед и рапица

Фермерите ще ползват промоционални цени на най-търсените продукти на БАСФ

БАСФ разполага с пълно портфолио за защита на реколта 2020 г. от слънчоглед, царевица и рапица от плевели и болести. Иновативните технологии, които и през миналата година доказаха ефективността си на полето, бяха представени пред 350 земеделци преди седмица. Резултатите бяха богато подкрепени със снимки от реални производствени полета. Те са част от новия проект на БАСФ „Реални Резултати в Реални Условия“.

продукти за слънчоглед и царевица на БАСФ

Хербициди при слънчоглед

Пулсар Плюс е незаменимият хербицид на БАСФ при Clearfield и Clearfield Plus хибриди слънчоглед. „Пулсар Плюс е еволюцията на продукта Пулсар, защото неговото активно вещество е подкрепено в изключително качествена формулация, която дава възможност с гъвкави дози да се постигне желания ефект“, посочи търговският мениджър на компанията Мария Неделчева. Подобрителите, пълнителите и аджувантите, които участват във формулацията на Пулсар Плюс са от най-новите достижения на науката.

Резултатите от 2019 г. бяха илюстрирани със силно заплевелено със синап, лобода, поветица и др. поле с новопоникнал слънчоглед – хибрид Clearfield, на границата между областите Ямбол и Бургас. Експеримент с различни дози на Пулсар Плюс – от 180 мл/дка, 170 мл/дка и 120 мл/дка, не са показали разлики в резултата – след прилагането на хербицида полето е освободено от плевелите. Препоръчителната доза при стандартни условия е 160 мл/дка. Ефектът на Пулсар Плюс е заснет и срещу трудната за контрол лобода в района на Шумен.

Институтът в Нови сад, Сърбия е приложил Пулсар Плюс срещу особено упорит плевел – амброзия. В България той все още не е проникнал, но в Сърбия срещат огромен проблем с него, тъй като в окопни култури амброзията достига 2 метра височина и силно потиска културните растения. В новосадския институт плевелът е третиран с генеричен имазамокс и с Пулсар Плюс, за да се сравнят резултатите. Хербицидът на БАСФ е поразил плевела при доза 120 мл/дка, а генеричният продукт не е постигнал резултат.

От търговските марки на БАСФ на база имазамокс, тази година ще могат да се ползват Пасат или Пулсар за Clearfield хибриди в доза 120 мл/дка. Пулсар Плюс – новият хербицид, който е и за Clearfield, и за Clearfield Plus хибриди, се прилага в доза 120-160 мл/дка, в зависимост от степента на заплевеляване, вида на плевелите и наличието на почвени хербициди.

За Пасат БАСФ предлага търговски пакет от 15 л Пасат и 5 л Стратос Ултра. Пасат се използва срещу широколистни и житни плевели. Стратос Ултра е балурицид, който земеделците познават от употребата му при множество култури – рапица, слънчоглед, бобови. Стратос Ултра е с изключително добра селективност. Уважаван сръбски учен херболог е изследвал задълбочено влиянието на балурицидите върху опрашването на соя (в Сърбия соя се отглежда мащабно). В редица свои статии ученият съобщава, че Стратос Ултра е най-селективният и ефикасен балурицид в соя. Може да се разчита на него и срещу житни плевели, допълни Мария Неделчева.

Да използваме ли почвен хербицид и след това вегетационен, или директно да преминем към вегетационен? Това е основен въпрос, който фермерите си задават, когато взимат решения за борбата срещу плевели.

От БАСФ отговарят отново с наблюдения на полето. Ако не се приложи почвеният хербицид Стомп Аква, в първите фази от развитието си културните растения водят жестоки и често неуспешни битки с плевелите за хранителни вещества, вода и светлина. Внасянето на Стомп Аква след сеитба осигурява силен старт. В почвения хербицид на БАСФ активното вещество е в интелигентна микрокапсулна формулация за постепенно освобождаване дори при недостатъчно влага и недобре обработена почва. Стомп Аква има регистрация в най-много култури – около 10, и повече от 30 години подкрепя производството на слънчоглед не само в България. „Ефикасността на Стомп Аква срещу лобода и синап е наистина еталон“, илюстрира Мария Неделчева със снимки от района на Пазарджик и от Северна България. Когато по-късно, във фаза 6-ти лист, се внесе и Пулсар Плюс, слънчогледът може да достигне заложения от генетиката потенциал.

Друг почвен хербицид – Спектрум, е ефикасен основно срещу житни и някои широколистни плевели.

Срещу плевели при царевица

Рекорд Нов е решението на БАСФ за отличен контрол на всички плевели в царевица. Рекорд Нов е пакет от три продукта – хербицидите Келвин Ултра и Калам – срещу житни и широколистни плевели, и аджуванта Деш за по-добро прилепване и проникване в плевелите.

Как работи Рекорд Нов документира със снимки Цветан Личев, регионален търговски мениджър за Западна и Централна Северна България. Две полета преди третиране с Рекорд Нов – едното затревено предимно с лобода, другото – с паламида. 24 часа след приложение на хербицида, лободата започва да увяхва, а паламидата е със загинал вегетационен връх.

Арат е друг по-икономичен продукт на БАСФ за пълен контрол на широколистни плевели.

Ретенго – многофункционален фунгицид при различни култури

„Фунгицидът Ретенго се използва в царевица, слънчоглед, нахут, ориз и други култури. Той е мултифункционален“, обясни регионалният търговски мениджър за Южна България Върбан Върбанов. По проекта „Реални Резултати в Реални Условия“ той показа пример от района на Караново, Сливенско, където Ретенго е бил приложен веднага след градушка. Продуктът помогнал на слънчогледа да възстанови тъканите си, за да бъде блокирана евентуална зараза. „Колкото и да не е за вярване, разликата в добива между третирания слънчоглед и другия, който бе извън обхвата на градушката и съответно остана нетретиран, беше 30 кг/дка в полза на градобитния слънчоглед“, каза Върбанов. И допълни, че преди година е имало подобна ситуация, но тогава е бил използван Пиктор в слънчоглед.

Друго наблюдение е регистрирано в землището на гр. Попово, област Търговище, където е употребен сериозният фунгицид на БАСФ в слънчоглед – Пиктор. „Наричаме го тежката артилерия в райони, където имаме силни инфекции“, поясни търговският мениджър.

Той горещо препоръча на земеделците да употребяват двата фунгицида – Пиктор и Ретенго, за превантивна защита. „Когато болестта е засегнала голяма част от растенията, вече е твърде късно за добри добиви.“ Третирането трябва да е в първите най-ранни фази.

На пазара се предлагат все по-нови и атрактивни хибриди слънчоглед за интензивно отглеждане. При високодобивните хибриди често потенциалът за количество е за сметка на компромиси, свързани с  устойчивост срещу болести. „Затова при съвременните условия е добре да помислим за защита“, препоръча Върбан Върбанов.

Избраният фунгицид може да бъде приложен заедно с вегетационния хербицид Пулсар Плюс. Пиктор и Ретенго могат да бъдат употребени в дози – за Ретенго 50 до 80 мл/дка, за Пиктор – между 30 и 50 мл/дка, когато се появят първи признаци на заболяване. При превантивна защита дозите от 50 мл/дка за Ретенго и 30 мл/дка за Пиктор са абсолютно достатъчни.

Рапица се нуждае от растежен регулатор и Пиктор

Рапицата също се напада от болестите по слънчогледа. За рапица БАСФ препоръчва Пиктор, тъй като болестите при тази култура са доста агресивни и нанасят големи щети. Пиктор в доза 50 мл/дка идва след друг фунгицид, който предстои да се приложи в следващите седмици. Това е Карикс, мощен регулатор на растежа на рапицата и фунгицид.

Карикс се влага в първите фази, когато рапицата излиза от покой. Как действа? Фунгицидът-растежен регулатор е като архитект, който оформя растенията така, че да развият хармоничен хабитус. Карикс подпомага развитието на по-долните клони, за да не се получи високо стъбло с високо разположени клони, които засенчват по-долните и ги ограничават във формирането на шушулки. С негова помощ рапицата вече може да заложи по-високи добиви.

„Започна полемика дали да се използва фунгицидът, който е и с растежен регулаторен механизъм – Карамба, или Карикс, който има силен ефект върху разклоняването и формирането на шушулки. Основните два фактора, които е добре да съблюдавате, когато избирате Карикс или Карамба, е гъстота на посева и интензивност“, посъветва Върбан Върбанов.

Когато гъстотата е под 25-30 растения на квадратен метър експертът препоръчва Карамба. Когато посевът е по-гъст и за по-високи добиви, се залага на Карикс.

Промоциите на БАСФ:

Рекорд Нов: Пакет от новия Калам и Келвин Ултра заедно с безплатен аджувант Деш + 20 лева за всеки пакет обратно в банковата ви сметка 

Пиктор: Препоръчителна цена 4,14 лв./дка при доза 30 мл/дка.

100 лв. обратно в банковата ви сметка за всеки 20 литра. 

Ретенго: Препоръчителна цена 2,65 лв./дка при доза 50 мл/дка. 

Пасат + Стратос Ултра: Изгоден пакет за Clearfield слънчоглед 

Карикс: 5% по-добра цена + безплатен Вазтак Нов за половината площи.

Карамба: 10% по-добра цена + безплатен Вазтак Нов за половината площи.

(За всеки 15 л Карикс/Карамба получавате 1 л Вазтак Нов безплатна мостра)

Leave a Comment