Допълнителни 37 милиарда евро за малкия и среден бизнес в ЕС и за отговор на Covid-19

Европейска комисия, БрюкселДнес посланиците на ЕС се съгласиха с позицията на Съвета по две законодателни предложения, които ще освободят средства за справяне с последиците от избухването на COVID-19. Предвид спешността на ситуацията и двете предложения бяха одобрени без изменения.

Така наречената инвестиционна инициатива за реагиране на коронавирус ще предостави на държавите-членки 37 милиарда евро като средства за справяне с последиците от кризата. Около 8 милиарда евро инвестиционна ликвидност ще бъде освободена от неизразходваното предварително финансиране през 2019 г. за програми по Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско и рибарство. Мярката ще осигури също достъп до 29 милиарда евро за структурно финансиране в рамките на ЕС за 2020 г. Разходите за реакция при криза ще датират от 1 февруари 2020 г.

Новите мерки ще подпомогнат малките и средни предприятия за намаляване на сериозния недостиг на ликвидност в резултат на пандемията, както и за засилване на инвестициите в продукти и услуги, необходими за подкрепа на кризисния отговор на здравните услуги. Държавите-членки също ще имат по-голяма гъвкавост за прехвърляне на средства между програми, за да помогнат най-засегнатите дейности.

Посланиците на ЕС също подкрепиха без изменение законодателно предложение за разширяване на обхвата на Фонда за солидарност на ЕС за покриване на извънредни ситуации в областта на общественото здраве. Първоначално фондът е създаден, за да помогне на държавите-членки да се справят с последиците от природните бедствия. Включването на средствата за извънредни ситуации към областта на общественото здраве ще позволи на Съюза да помогне за задоволяване на непосредствените нужди на хората по време на пандемията на коронавирус. Целта е да се допълнят усилията на съответните страни.

Европейският парламент ще трябва да съгласува позицията си по новите мерки. След като има споразумение, се очаква Съветът да приеме мерките в писмена процедура.

Leave a Comment