ЕК ще удължи срока за заявяване на директни плащания с месец

земя, подготвено полеСлед първоначално искане от италианските власти, изправени пред безпрецедентна криза във връзка с огнището на COVID-19, и общата трудна ситуация, пред която е изправен Европейският съюз, Европейската комисия (ЕК) реши да разреши на държавите-членки да предложат удължаване с един месец на крайния срок на Кампания 2020. Така вместо до 15 май, земеделските стопани ще могат подават заявленията си по директните схеми и мерки до 15 юни. Удължаването ще бъде възможно за всичкифермери. Държавите-членки обаче трябва да решат дали да използват разширението.

За да удължи срока с един месец, в момента Комисията подготвя правните стъпки, които трябва да бъдат предприети, за да позволи дерогация от действащите правила.

Всяка година европейските земеделски производители подават заявления за получаване на подпомагане на доходите по ОСП. След това националните органи обработват заявленията и осигуряват необходимите проверки. Плащанията по ОСП се разпределят на национално или регионално равнище, което се възстановяват от Европейската комисия чрез бюджета на ЕС.

Leave a Comment