Агрометеорология: Топло и подходящо за растителна защита време в следващите 7 дни

Драгомир Атанасов, агрометеоролог при НИМХ

на полетоПрез изтеклия седемдневен период на много места (Видин, Монтана, Кнежа, Велико Търново, Разград, Силистра, Пловдив, Пазарджик, Казанлък, Чирпан, Хасково) бяха регистрирани отрицатeлни минимални температури и се образуваха слани, с което се отново създадоха условия за нанасяне на повреди по напредналите в развитието си овощни видове. Значителните валежи в някои райони на Южна България  до 60 l/m2(Пловдив – 51 l/m2, Пазарджик – 40 l/m2, Кърджали – 67 l/m2, Хасково – 61 l/m2, Чирпан – 33 l/m2) преовлажниха горните почвени слоеве.

През следващия период агрометеорлогичните условия ще се определят от средноденонощни температури над биологичния минимум, необходим за нормалното протичане на вегетационните процеси при зимните житни култури и рапицата. През периода при пшеницата в Североизточна България ще протича масово фаза вретенене. Фазите братене и преход от братене към вретенене ще се наблюдава при посевите в районите от Централна България. При рапицата ще протичат фазите образуване на разклонения и формиране на цветни пъпки (бутони). При температура на въздуха над 15оС рапичният цветояд се активизира и започва да напада посевите, намиращи се във фаза цветен бутон, поради което трябва да се следи за появата му. При овощните видове ще се наблюдават фазите набъбване и разпукване на пъпките и фаза цъфтеж. Не се прогнозират опасни минимални температури на въздуха.

През периода се прогнозират подходящи условия за довършване сеитбата на слънчоглед, за обследване на посевите от пшеница за наличието на болести и неприятели (брашнеста мана, вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица) и за провеждането на растителнозащитни мероприятия в овощните насаждения и зимните посеви.

Leave a Comment