БАБХ: Не контролираме плодовете и зеленчуците от ЕС с вече извършен анализ

През април и май са спрени над 200 т продукция с остатъци от пестициди

домати на тържищетоКонтролът, който Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва върху плодовете и зеленчуците за прясна консумация, предназначени за българския пазар, цели единствено да гарантират безопасността и качеството на продукцията, която потребителите слагат на трапезата си. В обхвата на контрола се вземат проби от сезонни плодове и зеленчуци, съобщават от БАБХ по повод недоволството на търговци от заповед на изпълнителния директор на агенцията, с която се въвежда изискването от лабораторни анализи на вносната продукция, заплатени от вносителите.

На контрол за остатъчни вещества от пестициди подлежат стоките, произведени в страни от ЕС и предназначени за българския пазар, продукцията, внос от трети страни, както и произведената в България. През месеците април и май не бяха допуснати до пазара над 200 т стоки, внос от трети страни, с повишени количества на остатъци от пестициди, доказани с лабораторно изследване.

Според БАБХ е манипулативно твърдението, че цената на пробата би довела до поскъпване на плодовете и зеленчуците. Не е коректно да се изнася подвеждаща информация, че една лабораторна проба за пестициди в размер на 420 лв., взета от пратка с тонове продукция, ще повлияе на цената.

Резултатите от пробите излизат от 24 до 72 часа, като времетраенето се определя единствено и само от заявката на търговеца.

Предоставена е възможност за анализ на пробите във всички акредитирани лаборатории за изследване за пестициди на територията на страната.

Кои са тези лаборатории? От пресцентъра на БАБХ казват, че не знаят и насочват към Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“. Там в графата регистри, са изсипани като в чувал имената на всички възможни лаборатории за изпитване на строителни материали, горива, медицински изделия, почви, животински продукти, кожи, маслодайни и житни семена, води и газирани напитки, и други стотици фирми с акредитации. Изглежда все пак, че лабораториите са две – в Пловдив (частна) и Централната лаборатория на БАБХ.

Стоките, предназначени за пазара, както и тези за преработвателните предприятия, придружени от протокол за анализ за съдържание на остатъчни вещества от пестициди, издаден от акредитирана и одобрена за официален контрол лаборатория в ЕС, не подлежат на пробовземане на територията на България. Повече от половината пратки с плодове и зеленчуци, влизащи  в страната, са придружени от протокол за анализ, показва провежданият контрол до момента.

Съобразено е, че някои стоки са бързо развалящи се и няма възможност да изчакват излизането на резултатите. Тези стоки биват пломбирани на граничния пункт и се освобождават за отпътуване към крайната точка. Транспортните средства, които не са снабдени с устройства за пломбиране изчакват резултата от пробите на ГКПП.

БАБХ ще продължи да осъществява контрол на продуктите и стоките предназначени за българския потребител.

 

Leave a Comment