20 млн. лв. за ДДС по общински проекти от ПРСР получава ДФ „Земеделие“

спортен салон в училищеПравителството одобри допълнителни разходи в размер до 20 млн. лв. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) за 2020 г.

Средствата са необходими за извършване на плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини с одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014 – 2020 г.

Разходите за ДДС на общините бенефициенти по европейските програми се финансират от националния бюджет.

Leave a Comment