Защо Франция забрани на домакинствата да ползват синтетични пестициди

Потребителите не са достатъчно наясно с инструкциите за употреба, предпазване и унищожаване

гръбна пръскачкаФренската агенция за храни, околна среда, здраве и безопасност (ANSES) е организирала проучване – “Pesti’home study”, за да разбере повече за това, как френското население използва пестициди, за да защити своите домове, градини и домашни любимци.

В проучването, което се основава на въпросник и опис на продуктите, съхранявани в дома, са участвали общо 1507 домакинства.

Най-често се ползват инсектициди и хербициди

 

Проучването Pesti’home е показало, че пестицидите са широко използвани в домовете: 75% от домакинствата са използвали поне един пестицид по време на 12 месечното проучване. Най-често използваните продукти са инсектициди: 84% от домакинствата, използващи пестициди, са употребили инсектициди през годината. Най-широко използваните инсектициди са биоциди за летящи насекоми (40% от домакинствата) и пълзящи насекоми (28%), заедно с ветеринарни третирания за паразити по домашните любимци (61%) от домакинствата, притежаващи домашни любимци). Половината от ползвателите на инсектициди са прилагали тези продукти поне 3 пъти в годината.

Следващите в списъка на най-често използваните продукти са хербицидите и продуктите, използвани за третиране на болести по външни растения. Тези продукти са използвани респективно от 22% и 25% от домакинствата с наличие на външно пространство, като градина, тераса или балкон. Половината от потребителите използват хербициди и фунгициди поне два пъти в годината. Също така, локалните репеленти, като репеленти за комари са използвани само от 12% от потребителите, но те са най-често използващите пестициди: поне 6 пъти в годината за половината от тези домакинства и повече от 25 пъти в годината за една четвърт от тези домакинства.

Три типа потребители

Идентифицирани са 3 основни профила на потребители, на база вида и честотата на употреба:

– Слаби потребители, които рядко използват пестициди. Този профил обикновено касае градски домакинства в жилищни сгради, често в района на Париж.

– Усилени потребители на пестициди: домакинства, притежаващи домашен любимец, които използват ветеринарни продукти за бълхи и кърлежи, както и продукти за контрол на въшки при хората.

– Много усилени потребители на пестициди, които използват многобройни продукти за различни цели: в своите домове, градини и басейни и за да предпазят себе си от насекоми.

Небрежността – обща черта

Главният установен факт от Pesti’home study е, че потребителите не са достатъчно наясно относно предпазните мерки за използването на пестициди в дома и не винаги следват инструкциите. Например, около една трета от домакинствата никога не четат инструкциите, приложени към продуктите за контрол на акари и гризачи и една четвърт  от потребителите никога не ги четат за продукти, контролиращи летящи или пълзящи насекоми.

Нещо повече, въпреки че повечето домакинства следват предпазните мерки, когато използват пестициди за външни растения (70%) или продукти за контрол на въшки (68%), само 29% се съобразяват с тях, когато използват репеленти и 36%, при използване на продукти срещу летящи насекоми.

Информиране на обществото – да, но най-добре е продажбите да се забранят

 

ANSES подчертава необходимостта за по-добро информиране на обществото, относно употребата на пестициди в дома. Тази информация трябва да обхваща всички продукти и всички цели. Много е важно да се чете написаното на опаковката и препоръките, и стриктно да се следват всички инструкции за употреба: напр. носенето на ръкавици, когато е необходимо или проветряване на помещението, в което е използван продукта.

За ветеринарни антипаразитни препарати, продавани в аптеките или от ветеринари, ANSES препоръчва продаващите лица да обясняват условията за употреба, посочени в листовката.

Pesti’home study също показва, че потребителите не са достатъчно информирани по отношение унищожаването на пестицидите. Например, 60% от домакинствата изхвърлят неупотребени продукти в боклука и само 31% ги закарват в център за изхвърляне на отпадъци.

Също така, повече от една четвърт от домакинствата притежават поне един продукт за растителна защита, който е забранен за употреба.

За ANSES следователно е важно властите и общините да информират обществеността и да предоставят практически съвети за изхвърлянето на остарели, употребени или забранени продукти.

По отношение на това, агенцията напомня на потребителите, че тези продукти не трябва да се изхвърлят в кошчето или да се изсипват в мивката, а да се пренасят до център за сметосъбиране или подобно съоръжение, предоставено от кметството или местните власти.

След провеждане на изследването, делът на забранените продукти е бил увеличен.

На 1-ви януари 2019 г. Labbé Act (Закон за лабораториите) е направил незаконна възможността на гражданите да купуват, използват или съхраняват синтетичти химически пестициди.

Събраните данни вече са използвани за организиране на кампании, за измерването на качеството на въздуха вътре в дома и за проучване на нивата на замърсяване на населението, въз основа на проби от кръв, косми и урина, които също така ще бъдат полезни при интерпретирането на техните резултати.

Цялата събрана информация от проучването ще бъде трансферирана в една отворена платформа за данни, където те ще бъдат на разположение за използване в проучвания и оценки за експозицията на населението от пестициди. В същото време, резултатите от Pesti’home study ще бъдат споделени на европейско ниво. Проучването Pesti’home вече е разширено до отвъдморските територии на Франция. Резултатите от това направление на изследването ще бъдат публикувани през 2020 г.

Пълният текст може да се прочете от страницата на Центъра за оценка на риска по хранителната верига

 

Leave a Comment