За хуманно отношение към свинете са изплатени 33 млн. лв.

„Изплатените за 2019 г средства по държавната помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” са в размер на 32 019 023,80 лв, разпределени по направления, както следва: свине-майки – 4 609 873,88 лв;

mjhioooпрасета за угояване – І транш – 9 195 556,85 лв с коефициент на редукция 0,5; прасета за угояване – ІІ транш – 9 394 740,36 лв с коефициент на редукция 0,5; прасета за угояване – ІІІ транш – 8 818 852,71 лв с коефициент на редукция 0,5”,

казва министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева в писмен отговор на въпрос относно подпомагането на сектор „Животновъдство” от народния представител проф. Светла Бъчварова.

Общият утвърден ресурс от ДФ „Земеделие” за държавната помощ за 2019 г е в размер на 33 млн. лв.

Поради наличието на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) третият транш по помощта за хуманно отношение към свинете е редуцирана,

тъй като една част от наличните животни в индустриалните стопанства с обявено огнище на заболяването бяха умъртвени по хуманен начин, казва още министърът.

Изплащането на средствата по помощта се извършва веднъж годшно – еднократно или на траншове, в зависимост от категорията животни – за свинете-майки еднократно на 100% и за прасетата за угояване на 3 транша, съобразно коефициента на редукция.

„Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” се предоставя на едно стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните, поети най-малко за 5 години.

Мерките, включени в схемата за подпомагане, са осигуряване на свободна подова площ над задължителния стандарт, осигуряване на изкуствено осветление за минимум 11 часа, използване на фуражи, съдържащи най-много 2,5 мг/кг диоксиниваленол.

Leave a Comment